Akademia Chorób Odkleszczowych
About event
Zapraszamy na Akademię Chorób Odkleszczowych

Konferencja adresowana jest do lekarzy, którzy chcieliby poznać skuteczne sposoby profilaktyki chorób odkleszczowych, poznać najnowsze metody diagnostyki i leczenia chorób przenoszonych przez kleszcze.

Zapraszamy lekarzy rodzinnych, internistów, pediatrów i innych specjalistów zainteresowanych tematyką, na konferencję „Akademia chorób odkleszczowych”, która odbędzie się 16 czerwca br. w centrum konferencyjnym szpitala ortopedycznego Carolina Medical Center w Warszawie (ul. Pory 78).

Read less Read more
Benefits
  • Lekarze otrzymają punkty edukacyjne OIL.
  • Doświadczeni prelegenci gwarantują wysoki poziom merytoryczny konferencji.
Schedule
Dzień 1
Rejestracja uczestników
Powitanie uczestników, wprowadzenie Prof. dr hab. n. med. Joanna Zajkowska, Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku.
Wszystko co może być w kleszczuProf. dr hab. n. med. Sławomir Pancewicz, Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Choroby odkleszczowe u dzieciDr hab. n. med. Ernest Kuchar, Kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kto i jak powinien leczyć boreliozę z LymeDr med. n. med. Tomasz Smiatacz, Klinika Chorób Zakaźnych, Gdański Uniwersytet Medyczny
Górny Śląsk kopalnią boreliozy z Lyme Dr n. med. Barbara Oczko-Grzesik, Śląski Uniwersytet Medyczny, Klinika Chorób Zakaźnych w Bytomiu
przerwa kawowa
Riketsje przenoszone przez kleszczeProf. nadzw. dr hab. n. med. Tomasz Chmielewski, Państwowy Zakład Higieny
Diagnostyka laboratoryjna boreliozyMgr Mateusz Miłosz, EUROIMMUN POLSKA Sp. z o. o.
Diagnostyka laboratoryjna patogenów przenoszonych przez kleszcze w Polsce: badania własneDr n. biol. Małgorzata Bednarska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
Wykrywanie markerów zakażenia patogenami przenoszonymi przez krwiopijne stawonogi u osób zakażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV-1) i dawców krwi w Polsce.Dr n. biol. Agnieszka Pawełczyk, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
lunch
Flaviwirusy (inne niż wirus KZM) przenoszone przez kleszcze i komaryDr hab. n. med. Maciej Kodrusik, Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Kleszczowe Zapalenie Mózgu, klinika a nowoczesne metody obrazowaniaProf. dr hab. n. med. Joanna Zajkowska, Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Epidemiologia KZM – program poprawy wykrywalności KZM w PolsceProf. dr hab. n. med. Joanna Zajkowska, Elżbieta Waluk, dr hab. n. med. Paweł Stefanoff, Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Podsumowanie i zakończenie
Terms and Conditions
Termin: 16 czerwca 2018 r.
Carolina Medical Center, Pory 78, Warszawa
Cena:
50 zł dla lekarzy LUX MED.
290 zł brutto/netto do 1 czerwca 2018
350 zł brutto/netto od 1 czerwca 2018

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 1 czerwca 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez LUX MED Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie pisemnej na adres
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 1 czerwca 2018 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa
Pediatra/internista
Głowa i szyja
Narządy wewnętrzne
Finished Event