Anatomia narządów wewnętrznych. Kurs dla licealistów i kandydatów na studia medyczne.
Praktyczny kurs na preparatach nieutrwalonych
About event
Zajęcia praktyczne poprowadzimy na ludzkich preparatach anatomicznych specjalnie przygotowanych do tego typu zajęć utrwalonych w technice fresh frozen, tj. bez formaliny. Dzięki temu preparaty zachowują właściwości zbliżone do żywych tkanek.

Prowadzący: lek. Mateusz Maślanka – anatom

Podczas kursu uczestnicy:
· poznają struktury anatomiczne ludzkiego ciała
· będą obserwować dysekcję poszczególnych części ciała
· zapoznają się z terminologią stosowaną na co dzień podczas zajęć na kierunkach medycznych

Read less Read more
Schedule
Dzień 1
Rozpoczęcie kursu, powitanie, omówienie zasad bhp obowiązujących w Centrum Edukacji Medycznej, krótka informacja nt. preparatów anatomicznych, w tym zwrócenie uwagi na aspekt etyczny i poszanowanie ludzkiego ciała
Wykład z anatomii – wprowadzenie nazewnictwa, prezentacja literatury polecanej, omówienie anatomii części ciała, której dotyczy zajęcia w sali prosektoryjnej
Pokaz dysekcji prowadzony przez anatoma
Podsumowanie zdobytych informacji
Zakończenie kursu
Lecturers
    lek. Mateusz Maślanka
    Anatom
Terms and Conditions
Termin: 13 października 2019 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
budynek G wejście C
Koszt udziału jednej osoby: 500 zł

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 22 września 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 22 września 2019r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Licealista
Medicine student
Narządy wewnętrzne
Finished Event