Anatomia głowy i szyi dla licealistów i kandydatów na studia medyczne
Kurs na preparacie nieutrwalonym
About event
Zajęcia praktyczne poprowadzimy na ludzkich preparatach anatomicznych specjalnie przygotowanych do tego typu zajęć utrwalonych w technice fresh frozen, tj. bez formaliny. Dzięki temu preparaty zachowują właściwości zbliżone do żywych tkanek.

Podczas kursu uczestnicy:

- poznają struktury anatomiczne głowy i szyi
- będą obserwować dysekcję poszczególnych części ciała
- zapoznają się z terminologią stosowaną na co dzień podczas zajęć na kierunkach medycznych

Wiek: od 16 r.ż.

Read less Read more
Benefits
  • Pokaz odbędzie się na preparatach nieutrwalonych, czyli bez użycia formaliny.
  • Doświadczenie prawdziwego pokazu anatomicznego
  • Doświadczony lekarz instruktor odpowie na Twoje pytania i wątpliwości
Schedule
Dzień 1
Rozpoczęcie kursu, przedstawienie zasad BHP
Powitanie uczestników. Podstawowe terminy anatomiczne. Wprowadzenie do anatomii głowy i szyi
Przerwa
Anatomia powierzchniowa głowy, mięśnie mimiczne, unaczynienie i unerwienie twarzy, jama ustna, jama nosowa, oczodół z zawartością, jama czaszki.
Podsumowanie zdobytych informacji
Zakończenie kursu
Zakończenie kursu.
Lecturers
    Prowadzącym jest wykwalifikowany anatom – lek. Mateusz Maślanka
Terms and Conditions
Termin: 17 marca 2019 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Na terenie placówki jest dostępny parking.
Koszt udziału jednej osoby: 500 zł brutto.

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania. Uczestnicy poniżej 18-stego roku życia są zobowiązani dostarczyć zgodę rodzica na uczestnictwo w kursie.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 3 marca 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 3 marca 2019 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Licealista
Medicine student
Głowa i szyja
Finished Event