Pokaz anatomiczny - kończyna dolna ze szczególnym uwzględnieniem biomechaniki stawów
Cykl szkoleń praktycznych dla fizjoterapeutów i studentów AWF
About event
Celem kursu jest przedstawienie anatomii i biomechaniki stawów pod kątem funkcjonowania stawu biodrowego, kolanowego i skokowego. Kurs skierowany jest do studentów Wydziałów Rehabilitacji Akademii Wychowanie Fizycznego oraz fizjoterapeutów na co dzień zajmujących się schorzeniami stawów.
Read less Read more
Benefits
  • Pokaz anatomiczny wykonywany na preparacie nieutrwalonym
  • Zyskasz orientację w chirurgicznej topografii kończyny dolnej
  • Doświadczony instruktor odpowie na Twoje pytania i wątpliwości
Schedule
Dzień 1
Rozpoczęcie kursu, powitanie uczestników, przedstawienie zasad BHP.
Podstawowe terminy anatomiczne. Podstawowe terminy dotyczące budowy stawów i ruchów w stawach. Fazy chodu.
Anatomia powierzchniowa obręczy kończyn dolnych, uda, goleni i stopy. Anatomia topograficzna mięśni obręczy kończyny dolnej i uda. Budowa i biomechanika stawu biodrowego.
Przerwa.
Anatomia topograficzna mięśni goleni i stopy. Budowa i biomechanika stawu kolanowego.
Przerwa.
Budowa i biomechanika stawu skokowo-goleniowego i stawów stopy.
Podsumowanie zdobytych informacji.
Zakończenie kursu.
Lecturers
    lek. Mateusz Maślanka
    Kierownik naukowy kursu.
Terms and Conditions
Termin: 16 grudnia 2018 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Koszt udziału jednej osoby: 1190 zł brutto

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 2 grudnia 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez LUX MED Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 2 grudnia 2018 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa
Physiotherapist
Biodro
Kolano
Stopa
Finished Event