Artrodezy w obrębie stopy i stawu skokowego
Praktyczny kurs kadawerowy
About event
Benefits
 • Zdobyte doświadczenie wprost przełoży się na umiejętność wykonywania procedur zabiegowych
 • Doświadczony instruktor odpowie na Twoje pytania i wątpliwości
 • Warsztat prowadzony w warunkach bloku operacyjnego
Schedule
Dzień 1
Rejestracja uczestników i poranna kawa
Otwarcie kursu, omówienie zasad pracy w laboratorium CEM
STAW SKOKOWY I TYŁOSTOPIE

8:35-8:50 Ocena kliniczna i radiologicza stopy – przypomnienie
8:50-9:10 Artroza stawu skokowego – usztywniać czy nie?
9:10-9:30 Artrodeza stawu podskokowego – z osteotomią kości piętowej?
9:30-9:45 Artrodeza łódkowato-skokowa – procedura izolowana czy składowa innych?
9:45-10:00 Odtworzenie kolumny przyśrodkowej stopy
Przerwa kawowa
SALA SEKCYJNA - zajęcia praktyczne na preparatach

1. Usztywnienie piszczelowo-skokowo-piętowe – gwóźdź odpiętowy
2. Usztywnienie piszczelowo-skokowe – płyta boczna/przednia lub
3. Usztywnienie piszczelowo-skokowo-piętowe – płyta boczna
4. Usztywnienie podskokowe z osteotomią kości piętowej – śruby kaniulowane
5. Usztywnienie łódkowato-skokowe śruby kaniulowane
Przerwa lunchowa
ŚRÓDSTOPIE I PRZODOSTOPIE

13:40-13:50 Kości klinowate - klucz do łuku podłużnego stopy
13:50-14:00 Lapidus – za i przeciw
14:00-14:10 Artroza MTP1 – możliwości terapeutyczne
14:10-14:20 Palce młotkowate i szponiaste – kiedy, jak i co usztywniać
14:20-14:30 Aseptyka sali operacyjnej
14:30-14:50 Dyskusja i możliwość przedstawienia własnych przypadków przez uczestników kursu.
SALA SEKCYJNA - zajęcia praktyczne na preparatach

1. Usztywnienie stawu Lisfranca – śruby kaniulowane i płytka
2. Lapidus – śruby kaniulowane/płyta
3. Usztywnienie MTP1 – płyta grzbietowa
4. Usztywnienie PIP - retroscrew
Zakończenie kursu
Lecturers
  Dr Andrzej Komor – kierownik kursu
  Dr Andrzej Komor jest specjalistą chirurgiem z zakresu ortopedii oraz traumatologii. Posiada dyplom Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, którą ukończył w 1992 roku. Pod opieką prof. dr. hab. Andrzeja Góreckiego zdobył tytuł specjalisty w zakresie ortopedii oraz traumatologii. Specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów z takich dziedzin jak: choroby i urazy stawu skokowego i stopy, choroby i urazy stawu ramiennego, choroby i urazy stawu kolanowego, ortotyka narządu ruchu.
  Przez wiele lat budował swoje doświadczenie zawodowe, najpierw jako asystent, a następnie jako Kierownika Poradni Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Za swoje szeroko rozumiane osiągnięcia kliniczne, m.in. konsultacje, działalność dydaktyczną w zakresie chirurgii stawu skokowego i stopy, barku oraz ręki, otrzymał nagrodę Kierownika Kliniki. Andrzej Komor ortopeda należy do Europejskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej, Chirurgii Kolana i Artroskopii (ESSKA 2000) oraz Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Stawu skokowego i Stopy (EFAS).
  Dr n. med. Henryk Liszka
  Leczenie zachowawcze i operacyjne (również małoinwazyjne i artroskopowe) deformacji i zniekształceń stopy i stawu skokowego m.in.: haluksy – paluchy koślawe i sztywne, metatarsalgie, nerwiaki Mortona, stopy płasko-koślawe, stopy neurogenne, zmiany zwyrodnieniowe, deformacje pourazowe, złamania i ich następstwa, zespoły bólowe stopy, stawu skokowego i ścięgna Achillesa, uszkodzenia chrzęstne, niestabilności stawu skokowego, podskokowego i ścięgien mięśni strzałkowych, zapalenia ścięgien, urazy sportowe;
  leczenie zachowawcze i operacyjne urazów, złamań w obrębie narządu ruchu;
  diagnostyka i leczenie schorzeń stawu barkowego, łokciowego, ręki i nadgarstka, stawu biodrowego i kolanowego, m.in. CTS, artroskopia kolana.
Terms and Conditions
Termin: 12 października 2018 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Koszt udziału jednej osoby: 2900zł (zw) - lekarz, 3200zł (zw) - lekarz wraz z instrumentariuszką.

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe oraz lunch, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 28 września 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez LUX MED Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 28 września 2018 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa
Orthopedics
Pielęgniarka/położna
Stopa
Finished Event