Artroskopia kolana cz.1
Praktyczny kurs kadawerowy
About event
Benefits
  • Możliwość przećwiczenia procedur zabiegowych na preparatach nieutrwalonych
  • Warsztat w warunkach odwzorowujących salę operacyjną
  • Punkty edukacyjne
Schedule
Dzień 1
Rejestracja uczestników i poranna kawa
Rozpoczęcie kursu
Anatomia i biomechanika stawu kolanowego
Pokaz anatomiczny
Przerwa na kawę
Zasady artroskopii stawu kolanowego
Artroskopia przedziału przedniego stawu kolanowego
Lunch
Hands-on workshop 1:

Wykonanie dojść artrokospowych: przednio-boczne i przednio-przyśrodkowe, artroskopia diagnostyczna stawu kolanowego, shaving łąkotki.
Przerwa kawowa
Artroskopia tylnego przedziału stawu kolanowego
Hands-on workshop 2:

Wykonanie dojść artroksopowych tylno-bocznego i tylno-przyśrodkowego.
Zakończenie dnia I dnia kursu
Dzień 2
Poranna kawa
Rozpoczęcie
Badanie stawu kolanowego
Diagnostyka obrazowa stawu kolanowego
Przerwa na kawę
Leczenie operacyjne uszkodzeń łąkotek
Hands-on workshop 3:

Szycie łąkotek
Lunch
Rehabilitacja po leczeniu łąkotki.
Kurs interaktywny
Uroczyste zakończenie kursu, rozdanie certyfikatów
Lecturers
    Prowadzący: lek Urszula Zdanowicz
    Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Od 2001 roku do chwili obecnej pracuje na Oddziale Ortopedii i Traumatologii Sportowej Carolina Medical Center.
Terms and Conditions
Termin: 29-30 marca 2019 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Na terenie placówki oferujemy Państwu możliwość skorzystania z parkingu.

Cena: 3300 zł (zw)

Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 15 marca 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez LUX MED.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 15 marca 2019 2019 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa
Gallery
Orthopedics
Kolano
Finished Event