Artroskopia barku - podstawy
Praktyczny kurs kadawerowy
Benefits
 • Praca w laboratorium kadawerowym CEM poprzedzona instruktażem prowadzonym przez kierownika naukowego kursu.
 • Praca w parach na jednym preparacie anatomicznym barku.
 • Zaświadczenia potwierdzające udział w kursie wraz punktami edukacyjnymi nadanymi przez Okręgową Izbę Lekarską.
Schedule
Dzień 1
Rejestracja uczestników
Otwarcie kursu
Trening wykorzystania narzędzi i implantów do artroskopii barku, węzły artroskopowe – zajęcia na „plastikowych” modelach (saw bones)
Przerwa kawowa
Demonstracyjna artroskopia barku – dostępy, inspekcja
Artroskopia stawu łopatkowo-ramiennego: dostępy, synowektomia, rekonstrukcja przedniego i tylnego obrąbka, tenodeza śródstawowa LHB, otwarcie interwału rotatorów, rekonstrukcja częściowego uszkodzenia ścięgna mięśnia podłopatkowego
Lunch
Artroskopowe procedury w przestrzeni podbarkowej - bursoskopia, akromioplastyka, resekcja AC, rekonstrukcja stożka rotatorów – ścięgno mięśnia nadgrzebieniowego
Dyssekcja barku na otwarto
Dyskusja
Zakończenie kursu
Lecturers
  dr hab. n. med. Bartłomiej Kordasiewicz
  Specjalista leczenia artroskopowego urazów barku i łokcia. Członek Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Barku i Łokcia ESSKA, komitetu edukacyjnego PTA, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Barku i Łokcia.
  lek. med. Maciej Kiciński
  Specjalista ortopeda traumatolog, Specjalizuje się w
  leczeniu operacyjnym i zachowawczym chorób i urazów stawów, tkanek miękkich i kości, w szczególności stawem barkowym i łokciowym; diagnostyce obrazowej USG narządu ruchu.
Terms and Conditions
Termin: 12 maja 2023 r. (piątek)
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9), Budynek G wejście C

Koszt szkolenia: 4300 zł (zw)

Bezpłatny parking dla uczestników szkolenia.

Koszt uczestnictwa obejmuje:
• udział w szkoleniu,
• przerwy kawowe,
• zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi
Warunki udziału:
• Kliknij przycisk „Zapisz się” i wypełnij formularz zgłoszenia
• Opłać kurs, po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:
• o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
• liczba miejsc ograniczona.
• przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym:
> szczegółowe informacje organizacyjne
> zasady płatności
> numer rachunku bankowego Organizatora.
Potwierdzenie udziału prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:

W związku z potrzebą przygotowania preparatów i sprzętu przed każdym szkoleniem, będziemy niezmiennie wdzięczni Państwu, za natychmiastowy kontakt z nami, w przypadku braku możliwości przyjazdu na kurs.

Rezygnacja z udziału po 21 kwietnia 2023 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 21 kwietnia 2023 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
KONTAKT: +48 885 881 864 / 785 556 600
szkolenia@cem-med.pl
Orthopedics
Bark

12 maja 2023r. (piątek):  CEM, Warszawa

Koszt szkolenia: 4300 zł (zw)