Artroskopia kolana cz. 2.
Kurs praktyczny na preparatach nieutrwalonych w warunkach bloku operacyjnego
About event
Procedury, które będą wykonywane podczas zajęć praktycznych:
– artroskopia stawu kolanowego
– inspekcja struktur śródstawowych
– pobranie materiału do przeszczepu
– rekonstruckja WKP
>
Oczekiwania wobec uczestników kursu:
Umiejętność wykonywania zabiegów artroskopowych, w tym wykonywanie samodzielnego wykonanie dojść artroskopowych, artroskopii diagnostycznej stawu kolanowego, shavingu łąkotki, szycia łąkotki.
Read less Read more
Benefits
 • Indywidualnie, pod okiem instruktora przećwiczysz określone procedury
 • Zdobyte doświadczenie wprost przełoży się na umiejętność wykonywania procedur zabiegowych
 • Doświadczony lekarz instruktor odpowie na Twoje pytania i wątpliwości
Schedule
Dzień 1
Uroczyste powitanie i omówienie programu kursu
Anatomia i biomechanika więzadła krzyżowego przedniego
Dysekcja LIVE
Przerwa kawowa
Hands-on 1 artroskopia diagnostyczna dojścia artroskopowe, artroskopia diagnostyczna, shaving maziówki/łąkotki, przygotowanie kikutów).
Kolano bez WKP – rekonstruować czy nie? Evidence based medicine.
Rodzaje przeszczepów: hamstringi, BPTB, allografty, „sztuczne”. Techniki pobrania.
Przerwa na lunch
Rekonstrukcja WKP – jak ja to robię? 1-pęczkowa hamstringi dr n. med.
Rekonstrukcja WKP – jak ja to robię? 1-peczkowa BPTB
Rekonstrukcja WKP – jak ja to robię? (rekonstrukcja jednopęczkowa, BPTB)
Hands-on 2 Pobranie przeszczepu (pobranie PBTP, hamstringi, prosty QF). Wiercenie kanału udowego.
Quiz – WKP
Rehabilitacja po rekonstrukcji WKP
Zakończenie I dnia szkolenia
Poranna kawa
Dzień 2
Badanie stawu kolanowego
Rekonstrukcja WKP – jak ja to robię? 2-pęczkowa hamstringi
Hands-on 3 dokończenie kolejnych etapów rekonstrukcji (kanał piszczelowy, mocowanie przeszczepu)
Przerwa lunchowa
Napinanie przeszczepu
Powikłania po rekonstrukcji WKP
Przerwa kawowa
Omawianie przypadków klinicznych
Uroczyste zakończenie
Omawianie przypadków klinicznych
Uroczyste zakończenie szkolenia
Lecturers
  Lek. Urszula Zdanowicz,
  kierownik kursu
  Doświadczona instruktorka kursów kadawerowych, rocznie prowadzi kilkanaście szkoleń.
  Specjalizuje się szczególnie w zabiegach artroskopowych i rekonstrukcyjnych stawu kolanowego i skokowego (rekonstrukcje więzadłowe, naprawa chrząstki, rekonstrukcja łąkotek, osteotomie, protezoplastyka) oraz w rekonstrukcjach tkanek miękkich, min. ścięgna Achillesa.
  Kierownik Naukowa Carolina Medical Center. Członek Faculty McGowan Institute for Regenerative Medicine Uniwersytetu w Pittsburgu, gdzie prowadzi prace badawcze związane z regeneracją tkanek.
Terms and Conditions
Termin: 21-22 sierpnia 2020 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 (wjazd od ul.Markowskiej 9), Warszawa
budynek G wejście C
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Koszt udziału jednej osoby: NIŻSZA CENA do 20.06.2020: 3300 zł (zw).
Od 21.06.2020: 3800 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 5 sierpnia 2020 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 5 sierpnia 2020 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Orthopedics
Kolano

20 sierpnia 2021r. (piątek) - 21 sierpnia 2021r. (sobota):  Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)

PROMOCJA do 20 maja 2021 r.: 3500 zł (zw)
Koszt udziału od 21 maja 2021 r.: 3800 zł (zw)