Artroskopia łokcia
Kurs kadawerowy
About event
Zapraszamy do udziału w kolejnym kursie artroskopii łokcia pod koordynacją wybitnego specjalisty
dr n. med. Bartłomieja Kordasiewicza. W programie kursu – zajęcia praktyczne samodzielnej artroskopii w warunkach
tzw cadaver lab oraz sesja szczegółowej sekcji anatomicznej łokcia z omówieniem topografii
istotnych dla chirurga okolic.

Read less Read more
Benefits
  • Limitowana ilość miejsc gwarantująca indywidualne podejście i najwyższy komfort pracy
  • Część praktyczna odbywa się w nowoczesnym labratorium kadawerowym, które odzwierciedla warunki panujące na sali operacyjnej
  • Kurs na preparatach nieutwalonych
  • Możliwość przeprowadzenia procedur zabiegowych w warunkach sali operacyjnej
  • Doświadczony lekarz instruktor odpowie na Twoje pytania i wątpliwości
Schedule
Dzień 1
Otwarcie szkolenia, omówienia kwestii organizacyjnych
Wykłady:

- wskazania do artroskopii łokcia
- ułożenie chorego
- portale
Przerwa kawowa
Pokaz anatomiczny – preparowanie na żywo poszczególnych struktur anatomicznych, możliwość (przez uczestników kursu) własnej oceny mechaniki i funkcjonowania struktur, ocena topografii.
Przerwa obiadowa
Zajęcia praktyczne na preparatach nieutrwalonych
- dostępy artroskopowe
- przedział tylny i przedni łokcia
- kapsulektomia przednia
- procedury kostne
Preparowanie łokcia na otwarto – struktury zagrożone, ocena stanu po artroskopii.
Zakończenie szkolenia
Lecturers
    dr n. med. Bartłomiej Kordasiedwicz
Terms and Conditions
Termin: 10 stycznia 2019 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Na terenie placówki oferujemy możliwość skorzystania z parkingu.

Koszt udziału jednej osoby: 2600 zł (zw).

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 24 grudnia 2018r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez LUX MED Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 24 grudnia 2018r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa
Orthopedics
Łokieć
Finished Event