Artroskopia barku
Praktyczny kurs kadawerowy
About event
Autorski kurs doktora Romana Brzóski z Kliniki św. Łukasza, specjalizującego się w leczeniu schorzeń i urazów narządu ruchu, związanych ze sportem oraz chorób zwyrodnieniowych narządu ruchu. W szczególności koncentruje się na leczeniu schorzeń dotyczących barku, co będzie tematem kursu, na który mamy przyjemność Państwa zaprosić.

Kurs będzie realizowany w formule jednodniowej w godz. 9 -17. Będzie obejmował wykłady oraz zajęcia na preparatach nieutrwalonych. Do współpracy w realizacji kursu zostali zaproszeni współpracownicy z Kliniki św. Łukasza – dr n. med. Adrian Błasiak oraz dr n. med. Tomasz Pardała ze Szpitala św. Rafała z Krakowa.

Zagadnienia omawiane w czasie kursu:

1. Problemy obkurczającego zapalenia torebki stawowej w aspekcie leczenia artroskopowego barku.
2. Leczenie niestabilności stawu ramiennego metodą BLS.
3. Biologiczne aspekty leczenia uszkodzeń stożka rotatorów.
4. Patologia ścięgna głowy długiej bicepsa

Read less Read more
Benefits
  • Indywidualnie, pod okiem instruktora przećwiczysz określone procedury
  • Zdobyte doświadczenie wprost przełoży się na umiejętność wykonywania procedur zabiegowych
  • Doświadczony instruktor odpowie na Twoje pytania i wątpliwości
  • Warsztat prowadzony w warunkach bloku operacyjnego
Schedule
Dzień 1
Otwarcie kursu, powitanie
Problemy obkurczającego zapalenia torebki stawowej w aspekcie leczenia artroskopowego barku- dr Wojciech Solecki
Leczenie niestabilności stawu ramiennego metodą BLS- dr Roman Brzóska
Biologiczne aspekty leczenia uszkodzeń stożka rotatorów- dr Roman Brzóska
Patologia ścięgna głowy długiej bicepsa- dr Wojciech Solecki
Komplikacje leczenia artroskopowego barku- dr Hubert Laprus
Lunch
Warsztaty 12:10- 16.10
1. Leczenie niestabilności przedniej i tylnej stawu ramiennego
2. Rekonstrukcja uszkodzeń SSC - ścięgna mięśnia przedłopatkowego
3. Rekonstrukcja ścięgna nad i podgrzbietowego
4. Tenodeza LHB wewnątrz i zewnątrzstawowa
Lecturers
    dr n. med. Roman Brzóska
    Doktor ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
    Specjalizuje się w chirurgii artroskopowej barku, w tym w leczeniu urazów sportowych. W roku 2009 dr Roman Brzóska jako pierwszy w Polsce wykonał kostną rekonstrukcję brzegu panewki stawu ramienno-łopatkowego (przeszczep wyrostka kruczego) techniką artroskopową. Organizator i współorganizator specjalistycznych kursów dla chirurgów w dziedzinie leczenia uszkodzeń stawu barkowego, artroskopii stawu ramiennego. Kierownik naukowy Bielskich Sympozjów Naukowych w zakresie chirurgii barku.
Terms and Conditions
Termin: 10 grudnia 2018 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Koszt udziału jednej osoby: 3000 zł (brutto)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 24 listopada 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez LUX MED Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres: kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 24 listopada 2018 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa
Orthopedics
Bark
Finished Event