Blokady centralne i okołokręgosłupowe pod kontrolą usg
Praktyczny kurs na preparatach nieutrwalonych
Benefits
  • Indywidualnie, pod okiem instruktora przećwiczysz określone procedury
  • Zdobyte doświadczenie wprost przełoży się na umiejętność wykonywania procedur zabiegowych
  • Doświadczony instruktor odpowie na Twoje pytania i wątpliwości
  • Warsztat prowadzony w warunkach bloku operacyjnego
Schedule
Dzień 1
Rejestracja uczestników
Rozpoczęcie kursu
Ultrasonograficzne obrazowanie kręgosłupa i struktur okołokręgosłupowych. Procedury pod kontrolą ultrasonografii
Ultrasonograficzne obrazowanie kręgosłupa i struktur okołokręgosłupowych. Procedury pod kontrolą ultrasonografii
dr n. med. Piotr Nowakowski
Zasady użycia ultrasonografii w procedurach inwazyjnych.
dr n. med. Grzegorz Górniewski
Przerwa
Blokady w obrębie kręgosłupa pod kontrolą USG. Ćwiczenia na preparatach/ćwiczenia na żywych modelach
Lunch
Blokady w obrębie kręgosłupa pod kontrolą USG. Ćwiczenia na preparatach/ćwiczenia na żywych modelach
Podsumowanie. Korzyści z zastosowania ultrasonografii w leczeniu bólu przewlekłego.
dr n. med. Grzegorz Górniewski
Lecturers
    Dr n. med. Piotr Nowakowski
    kierownik naukowy kursu
Terms and Conditions
Termin: 15 listopada 2018 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Koszt udziału jednej osoby: 1300 zł (brutto)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 31 października 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez LUX MED Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 31 października 2018 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa
Gallery
Orthopedics
Anastezjolog
Radiologist
Kręgosłup - lędźwiowy
Kręgosłup - piersiowy
Kręgosłup - szyjny
Finished Event