Chirurgiczne leczenie nowotworów powiek - od rozpoznania po techniki rekonstrukcyjne
Praktyczny kurs kadawerowy
Benefits
  • Kurs w 100% skoncentrowanym NA PRAKTYCE.
  • Limitowana liczba miejsc gwarantująca maksymalnie indywidualne podejście podczas kursu.
  • Zajęcia praktyczne w nowoczesnym laboratorium medycznym, w którym odzwierciedlone są warunki panujące w sali operacyjnej.
Schedule
Dzień 1
Rejestracja i powitanie uczestników
Omówienie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku kadawerowym, a także zasad korzystania z wyposażenia laboratorium i udostępnianych preparatów anatomicznych
Wykłady I
Najczęstsze nowotwory powiek – epidemiologia, obraz kliniczny oraz budowa histopatologiczna,
Metody diagnostyczne stosowane w onkologii okuloplastycznej
Biopsja – ścięcie styczne, biopsja sztancowa, nacięciowa (incyzyjna), wycięciowa (ekscyzyjna)
Praktyczne ogólne wskazówki dotyczące rekonstrukcji ubytków tkankowych oraz omówienie podstawowych metod rekonstrukcyjnych:
- pierwotne linijne zeszycie - wycięcie wrzecionowate i jego odmiany,
- płaty miejscowe: zsunięte, wyspowe, rotacyjne, transpozycyjne (przełożone),
- przeszczepy skóry,
Omówienie alternatywnych metod leczenia nowotworów powiek,
Postępowanie w przypadku nieradykalnego usunięcia guza oraz wznowy procesu nowotworowego.
Przerwa kawowa
Wykłady II
Planowanie zabiegu oraz omówienie technik:
- rekonstrukcji ubytków powiek niepełnej grubości,
- rekonstrukcji ubytków powiek pełnej grubości:
• Rekonstrukcje blaszki skórno – mięśniowej (najczęściej stosowane płaty oraz przeszczepy),
• Odtwarzanie blaszki spojówkowo- tarczkowej powiek – wolny przeszczep tarczki, zsunięty płat tarczkowo – spojówkowy Hughes’a,
- rekonstrukcji ubytku resekcyjnego okolicy kąta wewnętrznego (wolny przeszczep skóry pełnej
grubości zza małżowiny usznej, płat z gładzizny, płat romboidalny)
Lunch
Zajęcia praktyczne w laboratorium (na preparatach nieutrwalonych)
Zakończenie kursu, wręczenie certyfikatów
Lecturers
    lek. Dominika Białas
    Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalizację z zakresu okulistyki uzyskała w Klinice Okulistyki Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus CLO w Warszawie. Od lutego 2011 r. do czerwca 2020r. związana z Kliniką Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Od 1 lipca 2020 r. rozpoczęła pracę na stanowisku starszego asystenta w Klinice Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie. Wykonała ponad 2,5 tysiąca zabiegów operacyjnych z zakresu chirurgii aparatu ochronnego oka – powiek oraz dróg łzowych. Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz doniesień zjazdowych. Regularnie uczestniczy w kursach i kongresach z zakresu okulistyki zarówno w kraju, jak i za granicą, także w charakterze wykładowcy.
Terms and Conditions
Termin: 4 marca 2023 r. (sobota)
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 (wjazd od ul. Markowskiej 9), Warszawa
budynek G wejście C

Koszt szkolenia: 4400 zł (zw)

Bezpłatny parking dla uczestników szkolenia.

Koszt uczestnictwa obejmuje:
• udział w szkoleniu,
• przerwy kawowe,
• zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi
Warunki udziału:
• Kliknij przycisk „Zapisz się” i wypełnij formularz zgłoszenia
• Opłać kurs, po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:
• o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
• liczba miejsc ograniczona.
• przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym:
> szczegółowe informacje organizacyjne
> zasady płatności
> numer rachunku bankowego Organizatora.
Potwierdzenie udziału prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:

W związku z potrzebą przygotowania preparatów i sprzętu przed każdym szkoleniem, będziemy niezmiennie wdzięczni Państwu, za natychmiastowy kontakt z nami, w przypadku braku możliwości przyjazdu na kurs.

Rezygnacja z udziału po 12 lutego 2023 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 12 lutego 2023 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Ophthalmologist
Głowa i szyja

04 marca 2023r. (sobota):  CEM, Warszawa

4400 zł (zw)