Światowy Dzień Kręgosłupa - Promocyjny pakiet szkoleń kręgosłupowych.
Szkolenia: Blokady centralne i okołokręgosłupowe oraz Techniki stabilizacji kręgosłupa z dostępu tylnego.
About event
Z okazji Światowego Dnia Kręgosłupa zapraszamy do skorzystania z promocyjnego pakietu! W skład pakietu wchodzą szkolenia: Blokady centralne i okołokręgosłupowe pod kontrolą usg oraz Techniki stabilizacji kręgosłupa z dostępu tylnego w odcinku lędźwiowym i piersiowym. Cena pakietu to 4200 zł (zw)!
Read less Read more
Benefits
  • Wybierz pakiet dwóch szkoleń - razem w niższej cenie!
Schedule
Dzień 1
Program szkolenia "Blokady centralne i okołokręgosłupowe pod kontrolą USG": www.cem-med.pl/szkolenie/blokady1
Program szkolenia: Techniki stabilizacji kręgosłupa z dostępu tylnego w odcinku lędźwiowym i piersiowym: www.cem-med.pl/szkolenie/kregoslup-1
Lecturers
    Techniki stabilizacji kręgosłupa z dostępu tylnego w odcinku lędźwiowym i piersiowym - lek. Adrian Rymarczyk
    Blokady centralne i okołokręgosłupowe pod kontrolą usg - dr n. med. Piotr Nowakowski oraz dr n. med. Grzegorz Górniewski
Terms and Conditions
Termin: Blokady centralne i okołokręgosłupowe pod kontrolą usg - 15.11.2018 r.
Techniki stabilizacji kręgosłupa z dostępu tylnego w odcinku lędźwiowym i piersiowym - 12.01.2019 r.

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Koszt udziału jednej osoby w obu szkoleniach w pakiecie: 4200 zł (zw)
Oferta ważna do 30 października br. !

Cena jednostkowa bez pakietu:
Blokady centralne i okołokręgosłupowe pod kontrolą usg - 1300 zł (zw)
Techniki stabilizacji kręgosłupa z dostępu tylnego w odcinku lędźwiowym i piersiowym - 3500 zł (zw)


Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 1 listopada 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez LUX MED Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 1 listopada 2018 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa
Orthopedics
Kręgosłup - lędźwiowy
Kręgosłup - piersiowy
Kręgosłup - szyjny
Finished Event