(Polski) Sympozjum fizjoterapeutyczne - Ręka i przedramię
(Polski) Sympozjum naukowe
Schedule
Dzień 1
(Polski) Powitanie uczestników
(Polski) Moduł I – Ręka i przedramię
(Polski) Ręka popularny temat wśród fizjoterapeutów?

mgr Agata Reszelewska
(Polski) Badanie kliniczne ręki i przedramienia

lek. Piotr Zaorski
(Polski) Diagnostyka obrazowa w urazach ręki i przedramienia

lek. Marcin Paśnik
(Polski) Przerwa kawowa
(Polski) Moduł II – Uszkodzenia ścięgien i leczenie
(Polski) Urazy ścięgien zginaczy, metody naprawcze

lek. Piotr Zaorski
(Polski) Fizjoterapia w zachowawczym leczeniu ścięgien zginaczy i prostowników na przykładzie terapii Przezskórnej Elektrolizy EPTE

mgr Adam Michoński
(Polski) Urazy ścięgien prostowników oraz metody leczenia

lek. Karolina Stępień
(Polski) Fizjoterapia po zachowawczym leczeniu ścięgien prostowników m.in. łokieć tenisisty wg metody FDM

mgr Wojciech Długołęcki
(Polski) Kiedy? Jak? Dlaczego? – fizjoterapia pooperacyjna ścięgien prostowników i zginaczy

mgr Adam Michoński
(Polski) USG w pracy fizjoterapeuty

mgr Agata Reszelewska
(Polski) Panel dyskusyjny
(Polski) Lunch
(Polski) Moduł III – Załamania kości ręki i przedramienia
(Polski) Leczenie skomplikowane czy proste? Złamania w obrębie ręki

lek. Karolina Stępień
(Polski) Kluczowe elementy w fizjoterapii pooperacyjnej

mgr Marcin Kotlarski
(Polski) Najczęstsze metody leczenia w złamaniach kości przedramienia

lek. Piotr Zaorski
(Polski) Różnice i podobieństwa fizjoterapii pooperacyjnej i zachowawczej
(Polski) CRPS – wyzwanie dla lekarza i fizjoterapeuty

lek. Karolina Stępień
(Polski) Case study

lek. Piotr Zaorski
(Polski) Panel dyskusyjny
(Polski) Zakończenie sympozjum
Lecturers
  (Polski) mgr Agata Reszelewska
  (Polski) kierownik naukowy sympozjum
  (Polski) lek. Karolina Stępień
  (Polski) lek. Piotr Zaorski
  (Polski) lek. Marcin Paśnik
  (Polski) mgr Adam Michoński
  (Polski) mgr Wojciech Długołęcki
  (Polski) mgr Marcin Kotlarski
Terms and Conditions
(Polski) Termin: 7 czerwca 2019 r.
Miejsce: Carolina Medical Center, Warszawa
Koszt udziału jednej osoby: 400 zł brutto
230 zł brutto – koszt udziału dla studentów (z aktualną legitymacją studencką)
190 zł brutto - koszt udziału dla studentów AWF (z aktualną legitymacją studencką)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność przesyłanych zgłoszeń.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 23 maja 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 23 maja 2019 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Fizjoterapeuta
Student medycyny
Łokieć
Nadgarstek
Finished Event