Dzień Geriatrii i Medycyny Paliatywnej
Konferencja
About event
Szanowni Państwo,
według najnowszych danych GUS 60-letni Polak (dane dotyczą obu płci) będzie żył średnio jeszcze ponad 20 lat. Od 1990 roku zachorowalność na nowotwory złośliwe uległa podwojeniu. Obserwujemy wydłużanie się życia Polaków z równoczesnym wzrostem zachorowalności na nowotwory złośliwe, szczególnie u osób w podeszłym wieku. Fakty te stawiają nowe wyzwania przed opieką medyczną w Polsce. Lekarze muszą być dobrze przygotowani na wielomiesięczne leczenie, opiekę i wsparcie dla rodzin naszych starszych pacjentów. Obecna Konferencja jako cel stawia sobie omówienie najistotniejszych problemów w opiece nad ludźmi starszymi. Wykładowcy to lekarze praktycy z wieloletnim stażem klinicznym. Podzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniem. Mam nadzieję, że sprostają Państwa oczekiwaniom.
Serdecznie zapraszamy!
Przemysław Kapała
Kierownik Naukowy Konferencji

Read less Read more
Benefits
Schedule
Dzień 1
Otwarcie Dnia Geriatrii i Medycy Paliatywnej
Wykłady i panele dyskusyjne:

1) Leczenie nadciśnienia tętniczego u osób w wieku podeszłym i bardzo podeszłym

Dr n.med. Aldona Browarek, LUX MED. Sp. z o.o.

2) Opieka paliatywna osób starszych z zaawansowana przewlekłą chorobą nerek

Dr n. med. Aleksandra Modlińska LUX MED. Sp. z o. o. Woj. Specj. Medycyny Paliatywnej Gdańsk

3) Żywienie osób starszych z problemem onkologicznym

Dr n. med. Aleksandra Kapała Instytut Onkologii

4) Leczenie bólu i innych objawów u chorych w wieku podeszłym

Lek. Przemysław Kapała, LUX MED. Sp. z o.o.

5) Rehabilitacja osób starszych

Mgr Ewa Rafał, LUX MED. Sp. z o.o.

6) Alzheimer

Lek. Agnieszka Borzym, Instytut Psychiatrii i Neurologii

7) Pierwsze objawy otępienia, leki podwyższające komfort życia

Dr n. med. Ałła Graban Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa
Zakończenie konferencji
Lecturers
  Dr n.med. Aldona Browarek, LUX MED. Sp. z o.o.
  Dr n. med. Aleksandra Modlińska LUX MED. Sp. z o. o. Woj. Specj. Medycyny Paliatywnej Gdańsk
  Dr n. med. Aleksandra Kapała Instytut Onkologii
  Lek. Przemysław Kapała, LUX MED. Sp. z o.o.
  Mgr Ewa Rafał, LUX MED. Sp. z o.o.
  Lek. Agnieszka Borzym, Instytut Psychiatrii i Neurologii
  Dr n. med. Ałła Graban Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa
Terms and Conditions
Termin: 29 września 2018 r.
Miejsce: ul. Pory 78, Warszawa
Koszt udziału jednej osoby: 150 zł (brutto)

Koszt uczestnictwa obejmuje: przerwy kawowe, lunch, dyplom uczestnictwa.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 2 sierpnia 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez LUX MED Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 2 sierpnia 2018 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa
Pediatra/internista
Pielęgniarka/położna
Bark
Biodro
Głowa i szyja
Jama brzuszna
Klatka piersiowa
Kolano
Kręgosłup - lędźwiowy
Kręgosłup - piersiowy
Kręgosłup - szyjny
Łokieć
Nadgarstek
Narządy wewnętrzne
Stopa
Udo
Finished Event