Techniki operacyjnego leczenia deformacji stopy. Poziom zaawansowany.
Praktyczny kurs kadawerowy
About event
Do udziału w kursie zapraszamy osoby mające doświadczenie w wykonywaniu zabiegów operacyjnych w obrębie stopy i stawu skokowego. Kurs zaawansowany stanowi uzupełnienie wiedzy zdobytej podczas kursu podstawowego.
Benefits
 • Indywidualnie, pod okiem instruktora przećwiczysz określone procedury
 • Uczestnicy otrzymają punkty eduakcyjne
 • Doświadczony instruktor odpowie na Twoje pytania i wątpliwości
Schedule
Dzień 1
Otwarcie kursu, omówienie zasad pracy w laboratorium – A. Kurzawa
Wykłady i omówienie technik operacyjnych:
- Stopa płaska - patofizjologia i metody leczenia – A. Komor
- Więzadło łódkowo-piętowe podeszwowe – naprawa i transfer FDL na TP – A. Komor
- Artrodeza TMT1 (Lapidus) – różne metody stabilizacji – H. Liszka
- Artroereza podskokowa – H. Liszka
- Osteotomie kości piętowej – H. Liszka
- Osteotomia Cottona - dr U. Zdanowicz
- Hallux varus – metody korekcji – U. Zdanowicz
- Niestabilność MTP – naprawa płytki podeszwowej – A. Mioduszewski
- Endoprotezoplastyka stawu skokowo-goleniowego; nowe możliwości – A. Komor
Sala sekcyjna - zajęcia praktyczne na preparatach:
- Naprawa więzadła łódkowo-piętowego podeszwowego i transfer FDL na TP – Internal Brace
- Osteotomie kości piętowej – Evans i guza piętowego (stabilizacja płytką lub śrubami kaniulowanymi)
- Palce młotkowate i szponiaste - artrodeza z użyciem Retroscrew/PIP Dart
- Niestabilność MTP – naprawa płytki podeszwowej
- Lapidus – stabilizacja płytką podeszwową, przyśrodkową lub śrubami

Opcjonanie – do wyboru:
- naprawa płytki podeszowej
- Hallux varus – korekcja z użyciem Mini-Tightrope
- artroereza podskokowa
Zakończenie kursu
Dzień 2
Wykłady i omówienie technik operacyjnych:
- Artroza stawu skokowego – usztywniać czy nie? - A. Komor
- Artrodeza stawu podskokowego, izolowana i z osteotomią kości piętowej – U. Zdanowicz
- Artrodeza łódkowato-skokowa – procedura izolowana czy składowa innych? - H. Liszka
- Odtworzenie kolumny przyśrodkowej stopy – H. Liszka
- Artrodeza i artroplastyka MTP1– A. Mioduszewski

Sala sekcyjna - zajęcia praktyczne na preparatach:
- Usztywnienie piszczelowo-skokowe – płyta boczna/przednia/tylna
- Usztywnienie piszczelowo-skokowo-piętowe – płyta boczna
- Usztywnienie podskokowe – śruby kaniulowane
- Usztywnienie łódkowato-skokowe - śruby kaniulowane
- MTP1 – hemiartroplastyka lub artrodeza
14:00 Dyskusja i możliwość przedstawienia własnych przypadków przez uczestników kursu.
Podsumowanie i zakończenie kursu
Lecturers
  Dr Andrzej Komor - kierownik kursu (Warszawa)
  Dr Urszula Zdanowicz (Warszawa)
  Dr n. med. Andrzej Mioduszewski (Warszawa)
  Dr n. med. Henryk Liszka (Kraków)
  Mgr piel. Magdalena Majewska (Kraków)
Terms and Conditions
Termin: 14-15 grudnia 2018 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Koszt udziału jednej osoby: 3600 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 1 grudnia 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez LUX MED Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 1 grudnia 2018 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa
Orthopedics
Stopa
Finished Event