Dwudniowe podstawowe szkolenie implantologiczne
Praktyczny kurs na zwierzęcych preparatach anatomicznych
About event
Podczas szkolenia lekarz stomatolog rozwinie zestaw wyselekcjonowanych umiejętności, które pozwolą zaplanować i przeprowadzić w sposób bezpieczny dla pacjenta pierwszy, samodzielny zabieg wszczepienia implantu.
>
PROGRAM KURSU ZOSTAŁ PODZIELONY NA MODUŁY

MODUŁ I: WPROWADZENIE
Uczestnik zapozna się z niezbędną wiedzą merytoryczną oraz zacznie rozwijać umiejętność myślenia kategoriami planowania leczenia implantologicznego.

MODUŁ II: DIAGNOSTYKA I PLANOWANIE LECZENIA
Instruktorzy przeprowadzą z uczestnikami warsztaty diagnostyczne w oparciu o ponad 30 starannie wyselekcjonowanych, najczęściej spotykanych podstawowych przypadków klinicznych. Materiały dydaktyczne pochodzą z prywatnego archiwum prowadzących.

Uczestnik nauczy się:

• jakie są wady i zalety RTG zęba, zdjęcia panoramicznego oraz tomografii komputerowej, jako podstawy podjęcia niezbędnych decyzji w procesie diagnozowania pacjenta oraz planowania leczenia implantologicznego,
• jak na podstawie wywiadu lekarskiego, badań dostarczonych przez pacjenta oraz tomografii komputerowej zakwalifikować pacjenta do leczenia implantologicznego,
• jakie są różnice między systemami tomografii komputerowej, m. in. KODAK, ICAD, SAMSUNG - uczestnicy otrzymają zestaw praktycznych wskazówek, które pomogą im prawidłowo interpretować zdjęcia wykonane w każdym z systemów.
Instruktorzy pokażą również, jak w praktyce podejmować decyzje:
• czy pacjent kwalifikuje się do leczenia implantologicznego,
• w jakich sytuacjach istnieją wskazania do zastosowania standardowej protetyki, a w jakich warto zaplanować leczenie implantologiczne,
• kiedy można bezpiecznie przeprowadzić implantację natychmiastową, a kiedy trzeba bezwzględnie przełożyć zabieg, na okres po wygojeniu się kości,
• czy kość spełnia warunki pozwalające wkręcić w nią implant, czy też wskazane jest odroczenie zabiegu i wykonanie augumentacji materiałem kościo-zastępczym,

Podczas szkolenia uczestnicy poznają listę kontrolną planowania leczenia implantologicznego oraz nauczą się stosować ją w praktyce.
Jeden z ważniejszych kluczy do sukcesu w rozwoju umiejętności w zakresie implantologii stanowi nauka na własnych doświadczeniach. Dlatego uczestnicy na tym etapie szkolenia otrzymają również dodatkową listę kontrolną, która pomoże przeanalizować każdy przeprowadzony zabieg i wyciągnąć wnioski na przyszłość nawet doświadczonemu implantologowi.

AKADEMIA ALPHA BIO POLSKA
MODUŁ III: INSTRUMENTARIUM ORAZ UMIEJĘTNOŚCI CHIRURGICZNE
Instruktorzy przeprowadzą warsztaty praktyczne, których celem jest rozwinięcie niezbędnych umiejętności chirurgicznych.

Uczestnik rozwinie i utrwali umiejętność:
• posługiwania się podstawową techniką szycia płata śluzówkowo-okostnowego, którą wykorzystuje się w przypadku 99% zabiegów implantologicznych,
• posługiwania się fizjodyspenserem i wykonywania prawidłowych nawiertów w różnych warunkach kostnych,
• prawidłowego wprowadzania implantów.

MODUŁ IV: WPROWADZENIE DO PROTETYKI IMPLANTOLOGICZNEJ
Uczestnicy poznają podstawowe uzupełniania protetyczne stosowane w leczeniu implantologicznym.
Instruktorzy podzielą się praktycznymi wskazówkami, które pomogą zaplanować współpracę z technikiem dentystycznym.

Pierwszego dnia szkolenie zaczyna się o godzinie 10.00 i trwa do późnych godzin wieczornych.
Drugiego dnia szkolenie zaczyna się o godzinie 9.00 i kończy się około godziny 16.00.
W ciągu tygodnia po szkoleniu każdy z uczestników otrzymuje od instruktorów drogą mailową ocenę swoich umiejętności oraz instrukcje dotyczące dalszych działań.
Read less Read more
Benefits
 • Indywidualnie, pod okiem instruktora przećwiczysz określone procedury
 • Doświadczony instruktor odpowie na Twoje pytania i wątpliwości
 • Warsztat prowadzony w warunkach bloku operacyjnego
Schedule
Dzień 1
Rejestracja uczestników i poranna kawa
Wykłady
Lunch
Wykłady
Zakończenie 1 dnia zajęć
Dzień 2
Rozpoczęcie II dnia kursu, zapoznanie z zasadami BHP obowiązującymi w Centrum Szkoleniowym CEM
Zajęcia praktyczne
Lunch
Zajęcia praktyczne
Podsumowanie i zakończenie kursu, rozdanie zaświadczeń z punktami edukacyjnymi.
Lecturers
  Piotr Melon
  Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, lekarz stomatolog specjalizujący się w chirurgii stomatologicznej, członek zespołu dr Jerzego Foczpańskiego w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Implantolog z bogatym doświadczeniem praktycznym i dydaktycznym. Swoje umiejętności rozwijał bezpośrednio pod kierunkiem dra Jerzego Foczpańskiego oraz uczestnicząc w kursach krajowych i zagranicznych. Do tej pory z sukcesem
  przeprowadził ponad 1500 implantacji. Często zapraszany przez implantologów do udziału w zabiegach jako konsultant.
  Paweł Czechowski
  Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, lekarz stomatolog specjalizujący się w protetyce stomatologicznej, członek zespołu dra Jerzego Foczpańskiego w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Implantolog z bogatym doświadczeniem praktycznym i dydaktycznym. Dotychczas z sukcesem przeprowadził lub uczestniczył jako drugi implantolog w ponad 900 implantacjach oraz zaplanował leczenie protetyczne dla ponad
  1400 pacjentów. Zapraszany przez implantologów do udziału w zabiegach jako konsultant.
Terms and Conditions
Termin: 23-24 października 2018 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Koszt udziału jednej osoby: 1500 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 8 października 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez LUX MED Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 8 października 2018 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa
Dentist
Głowa i szyja
Finished Event