Kolano cz. 2 Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego. Akademia Chirurgii Ortopedycznej.
Practical course on non-fixed preparations in operating theater conditions
About event
Procedury, które będą wykonywane podczas zajęć praktycznych:
– artroskopia stawu kolanowego
– inspekcja struktur śródstawowych
– pobranie materiału do przeszczepu
– rekonstruckja WKP
>
Oczekiwania wobec uczestników kursu:
Umiejętność wykonywania zabiegów artroskopowych, w tym wykonywanie samodzielnego wykonanie dojść artroskopowych, artroskopii diagnostycznej stawu kolanowego, shavingu łąkotki, szycia łąkotki.
Read less Read more
Benefits
 • Indywidualnie, pod okiem instruktora przećwiczysz określone procedury
 • Zdobyte doświadczenie wprost przełoży się na umiejętność wykonywania procedur zabiegowych
 • Doświadczony lekarz instruktor odpowie na Twoje pytania i wątpliwości
Schedule
Dzień 1
Uroczyste powitanie i omówienie programu kursu
Anatomia i biomechanika więzadła krzyżowego przedniego lek. Urszula Zdanowicz
Dysekcja LIVE - Urszula Zdanowicz
Przerwa kawowa
Hands-on 1 artroskopia diagnostyczna dojścia artroskopowe, artroskopia diagnostyczna, shaving maziówki/łąkotki, przygotowanie kikutów).
Kolano bez WKP – rekonstruować czy nie? Evidence based medicine. lek. Maciej Pasieczny
Rodzaje przeszczepów: hamstringi, BPTB, allografty, „sztuczne”. Techniki pobrania. (M. Janik)
Przerwa na lunch
Rekonstrukcja WKP – jak ja to robię? 1-pęczkowa hamstringi dr n. med. Marek Tramś
Rekonstrukcja WKP – jak ja to robię? 1-peczkowa BPTB lek. Urszula Zdanowicz
Hands-on 2 Pobranie przeszczepu (pobranie PBTP, hamstringi, prosty QF). Wiercenie kanału udowego.
Quiz – WKP lek. Urszula Zdanowicz
Rehabilitacja po rekonstrukcji WKP Magdalena Syrek
Zakończenie I dnia szkolenia
Dzień 2
Poranna kawa
Badanie stawu kolanowego (M. Pasieczny + panel: U. Zdanowicz, A. Rymarczyk, M. Tramś, J. Dec, M. Janik)
Rekonstrukcja WKP – jak ja to robię? 2-pęczkowa hamstringi dr n. med. Juliusz Dec
Hands-on 3 dokończenie kolejnych etapów rekonstrukcji (kanał piszczelowy, mocowanie przeszczepu)
Przerwa lunchowa
Napinanie przeszczepu dr n. med. Marek Tramś
Powikłania po rekonstrukcji WKP dr n. med. Juliusz Dec
Przerwa kawowa
Omawianie przypadków klinicznych – lek. Urszula Zdanowicz + cały panel
Uroczyste zakończenie
Lecturers
  Lek. Urszula Zdanowicz,
  dr n. med. Marek Tramś
  mgr Magdalena Syrek,
  dr n. med. Juliusz Dec,
  lek. Maciej Pasieczny
  Lek. Mateusz Janik
  Lek. Adrian Rymarczyk
Terms and Conditions
Termin: 24-25 sierpnia 2018 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 (wjazd od ul.Markowskiej 9), Warszawa
Koszt udziału jednej osoby: 3700 zł (brutto)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 2 sierpnia 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez LUX MED Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 2 sierpnia 2018 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa
Orthopedics
Kolano
Finished Event