Klatka piersiowa. Seminarium dla techników RTG
Seminarium dla techników RTG
Schedule
Dzień 1
Rozpoczęcie seminarium
Anatomia radiologiczna klatki piersiowej – dr n. med. Anna Siemianowicz

- anatomia radiologiczna płuc
- anatomia radiologiczna śródpiersia
- anatomia radiologiczna odcinka piersiowego kręgosłupa i ścian klatki piersiowej
- QUIZ
Badania rtg klatki piersiowej, żeber, mostka i kręgosłupa piersiowego – dr n. med. Anna Siemianowicz

- projekcje podstawowe i dodatkowe
- ocena zdjęć rtg
- najczęstsze błędy
- ciekawe przypadki
Przerwa kawowa
Środki kontrastujące w badaniach TK – dr n. med. Anna Siemianowicz

- wskazania i przeciwwskazania do stosowania środków kontrastujących
- właściwości i dawkowanie środków kontrastujących
- powikłania
- wytyczne ESUR
Tomografia komputerowa klatki piersiowej oraz angio- TK aorty i pnia płucnego – dr n. med. Joanna Gibińska

- anatomia klatki piersiowej w badaniach TK, elementy anatomiczne istotne dla prawidłowego przeprowadzenia badania
- spiralna tomografia klatki piersiowej - algorytmy rekonstrukcji
- opracowanie badania z wykorzystaniem dedykowanych programów
- artefakty, błędy
- ciekawe przypadki
Lunch
Wielorzędowa spiralna tomografia komputerowa serca i naczyń wieńcowych – mgr Agnieszka Turchan
- angio TK tętnic wieńcowych - co to za badanie
- wskazania do badania jakim jest TK tętnic wieńcowych
- zalety metody
- wady metody
- niezbędne wyposażenie pracowni TK
- przygotowanie pacjenta do badania
- przebieg badania
- protokół
- artefakty
Znowelizowane Prawo Atomowe – nowa jakość w ochronie radiologicznej pacjenta
• nowości,
• najważniejsze zmiany,
• wpływ na codzienna pracę pracowni rentgenowskich
mgr Radosław Kuliński
Inspektor Ochrony Radiologicznej, specjalista w dziedzinie fizyki medycznej
Zakończenie seminarium
Lecturers
    dr n. med. Joanna Gibińska
    dr n. med. Anna Siemianowicz
    mgr Agnieszka Turchan
    mgr Radosław Kuliński
Terms and Conditions
Termin: 16 listopada 2019 r.
Miejsce: Warszawa
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Koszt udziału jednej osoby: 380 zł brutto

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 25 października 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 25 października 2019 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
RTG technician
Klatka piersiowa
Kręgosłup - szyjny
Finished Event