KONFERENCJA I WARSZTATY: Infekcje w ortopedii ( MSI – Muskulo-skeletal infections). Teoria i praktyka.
Konferencja wraz z warsztatami
Schedule
Dzień 1
Rozpoczęcie konferencji
Sesja 1. Wykłady
Etiologia infekcji kostno-stawowych, pobieranie materiału, badania, interpretacja
Dr M. Kierzkowska
Patogeneza, klinika i klasyfikacje zapaleń kości
Dr. I. Babiak
Diagnostyka obrazowa zapaleń kości
Dr Piotr Palczewski
Miejscowe nośniki antybiotyków i cementy z antybiotykami – zastosowanie kliniczne
Dr I. Babiak
Leczenie chirurgiczne zapaleń kości
Dr I. Babiak
Biomateriały antybakteryjne: właściwości biologiczne, fizyko-chemiczne, aplikacja kiedy i jak:
- Gąbka kolagenowa z gentamycyną
- CeramentG
- Stimulan
- Bonalive
Przerwa kawowa
Warsztaty praktyczne:
a. Gąbka kolegenowa z gentamycyną - właściwości, aplikacja model endoprotezy – dr I. Babiak
b. CeramentG – dr J. Janowicz
c. Stimulan - aplikacja na modelu kości – dr P. Pędzisz
d. Bonalive - aplikacja na modelu kości – dr M. Kulig
Sesja 2. Wykłady
PJI - Zakażenia endoprotez: diagnostyka, wytyczne Pro-Implant Fundation i Philadelfia consensus
Dr Pędzisz
Rewizje 1- i 2 etapowe, spacery
Dr Pędzisz
Prezentacje:
- Sonikacja implantów – dr Julia Macias
- Zimmer-Biomet –test Synovasure, spacer stage-one
- Tecres - spacery G i K
- Novagenit: powłoka DAC
Przerwa kawowa
Warsztaty praktyczne:
- Spacery Stage-one – wykonanie – dr J. Janowicz
- DAC – jak stosować – dr I. Babiak
- Spacery Tecres – implantacja na modelu kości udowej– dr P. Pędzisz
- Sonikacja implantów – dr J. Macias
Lunch
Sesja 3. Wykłady
Zapalenia kręgosłupa
Dr hab. n. med. Robert Gasik
Zapalenia stawów. Artroskopia, synowektomia, artrodeza, artroplastyka
Dr P. Pędzisz
Infekcje po zespoleniach złamań (ODRI)
Dr I. Babiak
Terapia podciśnieniowa (NPWT) w ortopedii i traumatologii
Dr J. Janowicz
Prezentacje:
- Hartman –Vivano
- Convatec – Avelle
- Aspironix – system KCI VAC
Przerwa kawowa
Warsztaty praktyczne:
- Vivano – Hartman – dr M. Kulig
- PICO - Smith-Nephew – PICO- dr J. Janowicz
- Avalle – Convatec – dr I. Babiak
- system VAC – KCI- dr P. Pędzisz
Sesja 4. Case study: Prezentacje przypadków
Zakończenie konferencji
Lecturers
  Dr hab. n. med. Ireneusz Babiak
  Kierownik naukowy konferencji. Specjalista ortopeda, Przedstawiciel Polski w EBJIS (European Bone and Joint Infection Society).
  Dr Marta Kierzkowska
  Specjalista mikrobiologii lekarskiej, WUM
  Dr n. med. Piotr Pędzisz
  Specjalista ortopeda
  Dr Jakub Janowicz
  Specjalista ortopeda
  Dr Beata Ciszkowska-Łysoń
  Specjalista radiologii
  Dr Julia Macias
  Specjalista ortopeda
  Dr hab. n. med. Robert Gas
  Specjalista neurochirurg
  Dr Mateusz Kulig
  Lekarz w trakcie specjalizacji w ortopedii
Terms and Conditions
Termin: 14 czerwca 2019 r.
Miejsce: Carolina Medical Center, ul. Pory 78, Warszawa
Koszt udziału jednej osoby: 550 PLN brutto
Studenci z aktualną legitymacją studencką: 250 PLN brutto

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 1 czerwca 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 1 czerwca 2019r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Gallery
Orthopedics
Medicine student
Physiotherapist
Bark
Biodro
Kolano
Kręgosłup - lędźwiowy
Kręgosłup - piersiowy
Kręgosłup - szyjny
Łokieć
Nadgarstek
Stopa
Udo
Finished Event