fbpx
(Polski) KONFERENCJA I WARSZTATY: Infekcje w ortopedii ( MSI – Muskulo-skeletal infections). Teoria i praktyka.
(Polski) Konferencja wraz z warsztatami
Schedule
Dzień 1
(Polski) Rozpoczęcie konferencji
(Polski) Sesja 1. Wykłady
(Polski) Etiologia infekcji kostno-stawowych, pobieranie materiału, badania, interpretacja
Dr M. Kierzkowska
(Polski) Patogeneza, klinika i klasyfikacje zapaleń kości
Dr. I. Babiak
(Polski) Diagnostyka obrazowa zapaleń kości
Dr Piotr Palczewski
(Polski) Miejscowe nośniki antybiotyków i cementy z antybiotykami – zastosowanie kliniczne
Dr I. Babiak
(Polski) Leczenie chirurgiczne zapaleń kości
Dr I. Babiak
(Polski) Biomateriały antybakteryjne: właściwości biologiczne, fizyko-chemiczne, aplikacja kiedy i jak:
- Gąbka kolagenowa z gentamycyną
- CeramentG
- Stimulan
- Bonalive
(Polski) Przerwa kawowa
(Polski) Warsztaty praktyczne:
a. Gąbka kolegenowa z gentamycyną - właściwości, aplikacja model endoprotezy – dr I. Babiak
b. CeramentG – dr J. Janowicz
c. Stimulan - aplikacja na modelu kości – dr P. Pędzisz
d. Bonalive - aplikacja na modelu kości – dr M. Kulig
(Polski) Sesja 2. Wykłady
(Polski) PJI - Zakażenia endoprotez: diagnostyka, wytyczne Pro-Implant Fundation i Philadelfia consensus
Dr Pędzisz
(Polski) Rewizje 1- i 2 etapowe, spacery
Dr Pędzisz
(Polski) Prezentacje:
- Sonikacja implantów – dr Julia Macias
- Zimmer-Biomet –test Synovasure, spacer stage-one
- Tecres - spacery G i K
- Novagenit: powłoka DAC
(Polski) Przerwa kawowa
(Polski) Warsztaty praktyczne:
- Spacery Stage-one – wykonanie – dr J. Janowicz
- DAC – jak stosować – dr I. Babiak
- Spacery Tecres – implantacja na modelu kości udowej– dr P. Pędzisz
- Sonikacja implantów – dr J. Macias
(Polski) Lunch
(Polski) Sesja 3. Wykłady
(Polski) Zapalenia kręgosłupa
Dr hab. n. med. Robert Gasik
(Polski) Zapalenia stawów. Artroskopia, synowektomia, artrodeza, artroplastyka
Dr P. Pędzisz
(Polski) Infekcje po zespoleniach złamań (ODRI)
Dr I. Babiak
(Polski) Terapia podciśnieniowa (NPWT) w ortopedii i traumatologii
Dr J. Janowicz
(Polski) Prezentacje:
- Hartman –Vivano
- Convatec – Avelle
- Aspironix – system KCI VAC
(Polski) Przerwa kawowa
(Polski) Warsztaty praktyczne:
- Vivano – Hartman – dr M. Kulig
- PICO - Smith-Nephew – PICO- dr J. Janowicz
- Avalle – Convatec – dr I. Babiak
- system VAC – KCI- dr P. Pędzisz
(Polski) Sesja 4. Case study: Prezentacje przypadków
(Polski) Zakończenie konferencji
Lecturers
  (Polski) Dr hab. n. med. Ireneusz Babiak
  (Polski) Kierownik naukowy konferencji. Specjalista ortopeda, Przedstawiciel Polski w EBJIS (European Bone and Joint Infection Society).
  (Polski) Dr Marta Kierzkowska
  (Polski) Specjalista mikrobiologii lekarskiej, WUM
  (Polski) Dr n. med. Piotr Pędzisz
  (Polski) Specjalista ortopeda
  (Polski) Dr Jakub Janowicz
  (Polski) Specjalista ortopeda
  (Polski) Dr Beata Ciszkowska-Łysoń
  (Polski) Specjalista radiologii
  (Polski) Dr Julia Macias
  (Polski) Specjalista ortopeda
  (Polski) Dr hab. n. med. Robert Gas
  (Polski) Specjalista neurochirurg
  (Polski) Dr Mateusz Kulig
  (Polski) Lekarz w trakcie specjalizacji w ortopedii
Terms and Conditions
(Polski) Termin: 14 czerwca 2019 r.
Miejsce: Carolina Medical Center, ul. Pory 78, Warszawa
Koszt udziału jednej osoby: 550 PLN brutto
Studenci z aktualną legitymacją studencką: 250 PLN brutto

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 1 czerwca 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 1 czerwca 2019r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Gallery
Ortopeda
Fizjoterapeuta
Student medycyny
Bark
Biodro
Kolano
Kręgosłup - lędźwiowy
Kręgosłup - piersiowy
Kręgosłup - szyjny
Łokieć
Nadgarstek
Stopa
Udo
Finished Event