Techniki stabilizacji kręgosłupa z dostępu tylnego w odcinku lędźwiowym i piersiowym
Praktyczny kurs kadawerowy
About event
Zapraszamy Państwa na 1-dniowy kurs. Warsztaty będą prowadzone w 4-osobowych grupach.

Po zakończeniu kursu uczestnik powinien umieć:
- wykonać każdą ze stabilizacji.
- znać podstawowe zasady technik operacyjnych.
- znać zagrożenia związane z dostępem, rodzaje powikłań, wiedzieć jak uniknąć powikłań i jak poradzić sobie, kiedy wystąpią.

Read less Read more
Benefits
 • Kurs przeprowadzany w warunkach odzwierciedlających warunki sali operacyjnej
 • Samodzielna praca przy preparacie
 • Możliwość konsultacji swoich pytań i wątpliwości z prowadzącym
Schedule
Dzień 1
Rejestracja uczestników
Uroczyste powitanie, zapoznanie uczestników z zasadami BHP
Wykład 1 - technika stabilizacji transpedikularnej
Wykład 2 - technika stabilizacji międzykolczystej
Dyskusja
Przerwa kawowa
Cadaver workshop, cz. 1
Lunch
Wykład 3 – technika wertebroplastyk
Wykład 4 - technika stabilizacji międzytrzonowej z dostępu tylnego PLIF
Dyskusja
Przerwa kawowa
Cadaver workshop, cz. 2
Podsumowanie, zakończenie kursu, wypełnienie ankiet, rozdanie dyplomów
Lecturers
  lek. Adrian Rymarczyk
  kierownik naukowy kursu
  lek. Jurij Kseniuk
  lek. Przemysław Rychtik
Terms and Conditions
Termin: 13 kwietnia 2019 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Na terenie placówki oferujemy Państwu możliwość skorzystania z parkingu.

Cena: 3500 zł (zw).

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwę lunchową, certyfikat uczestnictwa.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 30 marca 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 30 marca 2019 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa
Gallery
Orthopedics
Kręgosłup - lędźwiowy
Kręgosłup - piersiowy
Finished Event