Kurs mikrochirurgii choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa.
Praktyczny kurs kadawerowy.
About event
Kierownik naukowy lek. Jurij Kseniuk przygotował program szkolenia, który zawiera wykłady i zajęcia praktyczne na kadawerach:
- Techniki mikrochirurgiczne w chorobach zwyrodnieniowych kręgosłupa na preparatach nieutrwalonych. Warsztaty praktyczne z użyciem wiertarki szybkoobrotowej.
- Mikroforaminotomia tylna w odcinku szyjnym (PCMF).
- Microdiscectomia lędźwiowa z dostępu tylnego z częściową flawectomią.
- Mikrochirurgiczne odbacznenie stenozy zachyłkowej kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym.
- Mikrochirurgiczne odbacznenie stenozy centralnej oraz przeciwstronnej metodą Over-The-Top.
- Microdiscectomia pozaotworowa z dostępu Wiltsego

Read less Read more
Benefits
 • Praca w małej grupie, dająca możliwość ćwiczenia „ręka w rękę” z instruktorem prowadzącym daną część kursu.
 • Bogate instrumentarium dedykowane do ćwiczeń na kadawerze, dające szerokie spektrum możliwości.
 • Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w kursie oraz przyznanie punktów edukacyjnych przez Okręgową Izbę Lekarską.
 • 100% skupienia instruktorów na ćwiczeniach praktycznych – uczestnicy mają możliwość konsultacji i korekty wykonywanego zabiegu pod czujnym okiem opiekuna na bieżąco.
 • Kompleksowy program, dający całościowy pogląd na operacje danego odcinka kręgosłupa różnymi metodami.
Schedule
Dzień 1
Rejestracja uczestników
Rozpoczęcie kursu, przedstawienie szczegółowego planu działania oraz zasad pracy na kadawerze
Wykłady:

• Techniki mikrochirurgiczne w chorobach zwyrodnieniowych kręgosłupa - możliwości współczesnej neurochirurgii;
• Mikroforaminotomia tylna w odcinku szyjnym (PCMF);
• Microdiscectomia lędźwiowa z dostępu tylnego z częściową flawectomią.
Przerwa kawowa. Przejście do labu
Cadaver workshop cz. I:

• Techniki mikrochirurgiczne w chorobach zwyrodnieniowych kręgosłupa na preparatach nieutrwalonych. Warsztaty praktyczne z użyciem wiertarki szybkoobrotowej;
• Mikroforaminotomia tylna w odcinku szyjnym (PCMF);
• Microdiscectomia lędźwiowa z dostępu tylnego z częściową flawectomią.
Obiad
Wykłady:

• Mikrochirurgiczne odbarczenie stenozy zachyłkowej kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym;
• Mikrochirurgiczne odbarczenie stenozy centralnej oraz przeciwstronnej metodą Over-The-Top;
• Microdiscectomia pozaotworowa z dostępu Wiltsego.
Przerwa kawowa. Przejście do labu.
Cadaver workshop cz. II

• Mikrochirurgiczne odbarczenie stenozy zachyłkowej kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym;
• Mikrochirurgiczne odbarczenie stenozy centralnej oraz przeciwstronnej metodą Over-The-Top;
• Microdiscectomia pozaotworowa z dostępu Wiltsego
Podsumowanie, zakończenie kursu, wypełnienie ankiet, rozdanie zaświadczeń potwierdzających udział w kursie oraz przyznanie punktów edukacyjnych przez Okręgową Izbę Lekarską.
Lecturers
  lek. Jurij Kseniuk
  Kierownik naukowy kursu.
  W pełni samodzielny, doświadczony specjalista neurochirurg. Pełni funkcję Ordynatora Oddziału Chirurgii Kregosłupa.
  Zajmuje się priorytetowo kompleksową diagnostyką i zabiegowym leczeniem patologii kręgosłupa w różnych grupach wiekowych. Główny kierunek działalności to leczenie operacyjne patologii kręgosłupa i obwodowego układu nerwowego, leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i miednicy, patologia stawów krzyżowo-biodrowych. W roku 2017 zdobył prestiżowe wyróżnienie od firmy Vexim Rebalacing Spine, wygrywając w konkursie „Najlepszy przypadek miesiąca 3/2017”, z operacją złamania kręgosłupa piersiowego, przeprowadzoną małoinwazyjną metodą Spine Jack.
Terms and Conditions
Termin: 19 czerwca 2021 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
budynek G wejście C
Na terenie placówki oferujemy Państwu możliwość skorzystania z parkingu.

Koszt udziału: 6500 zł (zw)

Bezpłatny parking dla uczestników szkolenia.

Koszt uczestnictwa obejmuje:
• udział w szkoleniu,
• przerwy kawowe,
• zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi
Warunki udziału:
• Kliknij przycisk „Zapisz się” i wypełnij formularz zgłoszenia
• Opłać kurs, po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:
• o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
• liczba miejsc jest ograniczona.
• Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym:
> szczegółowe informacje organizacyjne
> zasady płatności
> numer rachunku bankowego Organizatora.
Potwierdzenie udziału prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:

W związku z potrzebą przygotowania preparatów i sprzętu przed każdym szkoleniem, będziemy niezmiennie wdzięczni Państwu, za natychmiastowy kontakt z nami, w przypadku braku możliwości przyjazdu na kurs.

Rezygnacja z udziału po 4 czerwca 2021 lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 4 czerwca (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Orthopedics
Kręgosłup - lędźwiowy
Kręgosłup - piersiowy
Kręgosłup - szyjny
Finished Event