Rozwojowa dysplazja stawu biodrowego - diagnostyka kliniczna, sonograficzna i leczenie
Kurs praktyczny
About event
Rozwojowa dysplazja stawu biodrowego jest nadal częstym problemem w ortopedii. Wprowadzenie diagnostyki sonograficznej znacząco zmniejszyło liczbę pacjentów operowanych z tego powodu. Aby prawidłowo i wcześnie rozpoznać dysplazję należy kontynuować szkolenie w tym zakresie. Wczesne rozpoznanie zapobiega rozwojowi zwichnięcia stawu i daje możliwości wyleczenia na etapie dysplazji. Techniczne nieprawidłowości w wykonywaniu badania USG mogą dawać fałszywe sonogramy, co wpływa na nieprawidłowe rozpoznania.

Po zakończeniu kursu uczestnik powinien:
- znać aktualne teorie na temat rozwojowej dysplazji stawu biodrowego i teratologicznego zwichnięcia stawów.
- pogłębić znajomość objawów ortopedycznych: objawu Barlowa, objawu Ortolaniego, objawu Trendelenburga oraz wielu innych.
- umieć badać ortopedycznie badanie stawy biodrowe niemowląt oraz indywidualnie badać sonograficznie pod kierunkiem doświadczonych badaczy.
- umieć prawidłowo utrzymać głowicę usg w celu wyeliminowania błędnych sonogramów.
- poznać sposoby leczenia, typy ortez.

Uwaga!
Kursanci mogą przywieźć ze sobą ciekawe przypadki do dyskusji i wymiany doświadczeń.

Read less Read more
Benefits
 • Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne
 • Warsztaty z udziałem pacjentów
 • Możliwość konsultacji swoich pytań i wątpliwości z prowadzącym
Schedule
Dzień 1
Rejestracja uczestników, poranna kawa
Rozpoczecie kursu
Etiologia, dane epidemiologiczne dotyczące dysplazji, implikacje nieleczonej lub 
niedoleczonej dysplazji na staw biodrowy dorosłego.

Objawy ortopedyczne dysplazji,podwichnięcia i zwichnięcia w wieku noworodkowym, niemowlęcym i starszym.
Ocena rtg i rola rtg w rozpoznawaniu wady. Profilaktyka dysplazji, leczenie dysplazji ortezami, leczenie over head, leczenie operacyjne
Przerwa na kawę
Badanie sonograficzne stawów biodrowych od podstaw do informacji zaawansowanych, klasyfikacja Grafa, korelacje kliniczno-sonograficzne.
Lunch
Najczęstsze błędy i trudności interpretacyjne sonogramów, wadliwe ustawienie głowicy - nieprawidłowy sonogram, przykłady do omówienia podane przez uczestników kursu.
Warsztaty - badanie niemowląt ortopedyczne i sonograficzne
Podsumowanie, zakończenie kursu, wypełnianie ankiet, rozdanie dyplomów.
Kurs z punktami edukacyjnymi.
Lecturers
  Dr n. med. Marek Okoński
  jest jednym z prekursorów w Polsce badań sonograficznych, od ponad 30 lat wykonuje usg stawów biodrowych, jest wykładowcą na licznych kursach na temat dysplazji, pracuje w Uniwersytecie Medycznym i Klinice Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej w Lublinie.
  Dr hab. n. med. Grzegorz Kandzierski
  prof. UM w Lublinie jest kierownikiem Katedry i Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej w Lublinie. Obaj wykładowcy są współredaktorami naukowymi pierwszego polskiego wydania podręcznika R. Grafa „Atlas diagnostyki ultrasonograficznej stawów biodrowych u niemowląt.”
Terms and Conditions
Termin: 2 marca 2019r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Cena: 1600 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 15 lutego 2019r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez LUX MED.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 15 lutego 2019r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa
Orthopedics
Radiologist
Biodro
Stopa
Udo

01 lipca 2021r. (czwartek):  Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)

PROMOCJA do 20.06.2021: 990 zł (zw)
Koszt szkolenia od 21.06.2021: 1700 zł (zw)