Endoprotezoplastyka pierwotna stawu kolanowego w oparciu o implanty Triathlon
Praktyczny kurs kadawerowy
Schedule
Dzień 1
Wprowadzenie i przedstawienie Prowadzących
Wykłady:
- Wskazania i przeciwskazania do endoprotezoplatyki stawu kolanowego
- Dobór implantu,
- Dostępy operacyjne, właściwe docięcie kości – zachowanie właściwej osi, rotacji, balansu
Przerwa kawowa
Warsztaty – planowanie przedoperacyjne
Odtworzenie linii stawu, właściwy tor ruchu rzepki
Mocowanie implantów.
Profilaktyka okołooperacyjna.
Postępowanie pooperacyjne
Kiedy spodziewać się trudności w pierwotnej endoprotezoplastyce stawu kolanowego i jak sobie z nimi radzić
Powikłania po całkowitej endoprotezoplastyce stawu kolanowego
Prezentacja przypadku, video z operacji
Dyskusja
Lunch
Zajęcia z techniki operacyjnej Triathlon
Zajęcia praktyczne w laboratorium (na preparatach nieutrwalonych)
Podsumowanie i wręczenie zaświadczeń udziału
Lecturers
    dr n. med. Tomasz Poboży
    Specjalista ortopedii i traumatologii. Posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu operacyjnym. Wykonuje zabiegi artroskopowe stawów: kolanowego, ramiennego, łokciowego, skokowego i biodrowego, a także zabiegi endoprotezoplastyki stawów – kolana i biodra.

    Ponadto specjalizuje się w leczeniu urazów i zmian pourazowych, jak również w wykonywaniu zabiegów ambulatoryjnych pod kontrolą USG. Od kilkunastu lat wykonuje również badania diagnostyczne USG wszystkich stawów.
Terms and Conditions
Termin: 25 listopada 2020 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
budynek G wejście C
Na terenie placówki jest dostępny parking.
Partnerem kursu jest firma Stryker.

Koszt udziału: 2500 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 3 listopada 2020 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o. o. .
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 3 listopada 2020 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Orthopedics
Kolano
Finished Event