Postępowanie w obrażeniach tkanek miękkich i kości kończyny dolnej powstałych w warunkach wojennych
Praktyczny kurs kadawerowy
About event
Zapraszamy Państwa na bezpłatny webinar: Najnowsze wytyczne w profilaktyce chorób sezonowych oraz rekomendacje w postępowaniu w migrenie epizodycznej

1 grudnia br., godz. 19.00 – 20.25
Platforma: Click Meeting

Partnerzy kursu: GSK, Pfizer, Tramco

Aby móc uczestniczyć, konieczna jest rejestracja.
Wykład będzie transmitowany LIVE oraz dostępny dla Państwa wyłącznie na żywo.
Nie będzie możliwości odtworzenia wykładów w innym terminie, więc zachęcamy Państwa by być z nami w wyznaczonym terminie.

Read less Read more
Schedule
Dzień 1
Rozpoczęcie webinaru, powitanie Prelegentów, Uczestników – Moderator CEM
Prezentacja produktowa GSK- Szczepionka Boostrix- profilaktyka błonicy, tężca i krztuśca - Katarzyna Bartoszewicz, Konsultant Naukowy GSK
Profilaktyka, objawy i przebieg chorób sezonowych (grypy, Covid-19), zasady łączenia szczepień – dr hab. n. med. Ernest Kuchar
Nowe możliwości leczenia w migrenie – Rimegepant - dr hab. n. med. Marta Waliszewska
Dyskusja, zakończenie spotkania
Lecturers
    dr hab. n. med. Ernest Kuchar
    lekarz specjalista pediatrii, medyny sportowej i chorób zakaźnych, wykładowca akademicki. Od 2015 roku kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje też w Luxmed jako lekarz chorób zakaźnych i lekarz sportowy. Ukończył wrocławską Akademię Medyczną oraz podyplomowe Studia Zarządzania i Oceny Technologii Medycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stypendysta Fogarthy Foundation oraz American-Austrian Foundation. Odbył staże w Niemczech, Szwajcarii, Austrii i USA. Ekspert portali medycznych: DynaMed, Medycyna Praktyczna i Konsylium24.pl. Popularyzator wiedzy medycznej w Internecie, Współtworzył portal „Pogromcy Mitów Medycznych”. Wieloletni członek zarządu Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, od 2018 roku prezes PTW. W pracy naukowej skupia się na chorobach zakaźnych dzieci, w tym zakażeniach wrodzonych, infekcjach układu oddechowego oraz szczepieniach ochronnych. Sekretarz Narodowego Komitetu WHO do spraw eliminacji odry i różyczki. Członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Lekarzy Epidemiologów i Chorób Zakaźnych, Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, European Society for Paediatrc Infectious Diseases (ESPID) i International Organisation of Sports Medicine (FIMS). Autor kilku książek i ponad 200 publikacji naukowych.
    dr hab. n. med. Marta Waliszewska
Terms and Conditions
Patronat merytoryczny: Warszawski Ośrodek Proktologii Szpital Św. Elżbiety w Warszawie
Partner wydarzenia: Miralex

Kurs jest rekomendowany przez Polski Klub Koloproktologii Towarzystwo Naukowe.

Termin szkolenia: 18 grudnia 2021 r. (sobota)

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
budynek G wejście C
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Koszt udziału: 1900 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 27 listopada 2021 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 27 listopada 2021 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Interdisciplinary
Finished Event