Konferencja: Nutraceutyki i suplementy
Konferencja naukowa
Schedule
Dzień 1
Sesja I 90 min
Jak stosować naturalne środki lecznicze w zapobieganiu i terapii chorób cywilizacyjnych.
Prof. dr hab. Marek Naruszewicz – 45 min

Żywność funkcjonalna. Probiotyki, prebiotyki, symbiotyki. Wskazania do stosowania probiotyków i ich kliniczna skuteczność.
Dr n. med. Igor Łoniewski – 45 min
Przerwa
Sesja II 90 min
Nutraceutyki, a żywność funkcjonalna - podobieństwa i różnice. Bezpieczeństwo stosowania.
Dr n. med. Karolina Skonieczna-Żydecka – 30 min

Suplementy diety w chorobach przewodu pokarmowego. Wskazania i przeciwwskazania do suplementacji.
Prof. hab. Jacek Muszyński – 30 min

Suplementy diety w zapobieganiu występowania działań niepożądanych leków (antybiotyków, PPI, NLPZ).
Dr n. med. Igor Łoniewski – 30 min
Lunch
Sesja III 90 min
Surowce naturalne, leki i wybrane suplementy diety, a powody ich stosowania w wybranych chorobach cywilizacyjnych.
Prof. Bożena Muszyńska – 40 min

Zafałszowania suplementów diety – zagrożenie dla zdrowia konsumentów.
Prof. Zbigniew F ałek – 20 min

Suplementy diety - moda, czy konieczność - punkt widzenia dietetyka.
Dr n. med. Danuta Gajewska – 20 min
Przerwa
Sesja IV 90 min
Nowoczesne strategie żywieniowe w sporcie.
Dr hab. Barbara Frączek, prof. nadzw.

Suplementy diety w praktyce sportowej.
Dr n. med. Hubert Krysztofiak

Suplementy diety ze wskazań zdrowotnych - jak prawidłowo rozumieć rekomendacje.
Dr n. med. Jarosław Krzywański

Suplementacja w sporcie a doping.
Dr n. farm. Andrzej Pokrywka
Zakończenie, rozdanie certyfikatów udziału
Lecturers
  Prof. dr hab. Marek Naruszewicz
  Dr n. med. Igor Łoniewski
  Dr n. med. Karolina Skonieczna-Żydecka
  Dr hab. n. med. Michał Lipiński
  Prof. Bożena Muszyńska
  Prof. Zbigniew Fijałek
  Dr n. med. Danuta Gajewska
  Dr hab. Barbara Frączek, prof. nadzw.
  Dr n. med. Hubert Krysztofiak
  Dr n. med. Jarosław Krzywański
  Dr n. farm. Andrzej Pokrywka
Terms and Conditions
Termin: 8 grudnia 2018 r.
Miejsce: Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa

Udział bezpłatny. Wymagana rejestracja do dnia 4 grudnia 2018r.
Lekarze otrzymają punkty edukacyjne.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa
Interdisciplinary
Narządy wewnętrzne
Finished Event