Wprowadzenie do rehabilitacji pacjentów po zabiegach chirurgii plastycznej
Konferencja
About event
Zapraszamy Państwa na konferencję, której głównym celem jest poszerzenie kompetencji w zakresie opieki nad pacjentem pooperacyjnym.

W programie liczne wykłady i panele prowadzone dla Państwa przez wybranych Specjalistów:

1. Przygotowanie pacjenta do zabiegu z chirurgii plastycznej, instruktarz przedoperacyjny dotyczący późniejszej rehabilitacji - dr Halina Berońska-Kulicka, specjalista chirurgii plastycznej.

2. Podstawowe zagadnienia związane z rehabilitacją pacjenta po zabiegu z chirurgii plastycznej - dr Anna Jarosz, specjalista rehabilitacji.

3. Opieka nad pacjentem w dniu zabiegu, rola pielęgniarki, jej zadania i współpraca z całym zespołem - dr Halina Berońska-Kulicka, specjalista chirurgii plastycznej.

4. Uruchamianie pacjenta bezpośrednio po zabiegu operacyjnym, instruktarz - dr Halina Berońska-Kulicka, specjalista chirurgii plastycznej.

5. Opieka pielęgniarki nad pacjentem plastycznym w późniejszym okresie pooperacyjnym - dr Halina Berońska-Kulicka, specjalista chirurgii
plastycznej.

6. Praca z blizną pooperacyjną - dr Anna Jarosz, specjalista rehabilitacji.

7. Rehabilitacja na odległość, czyli wprowadzenie do zagadnień telemedycyny - dr Halina Berońska-Kulicka, specjalista chirurgii plastycznej.

Read less Read more
Benefits
 • Zwiększenie kompetencji w obszarze opieki nad pacjentem pooperacyjnym
 • Zdobyte doświadczenie wprost przełoży się na umiejętności związane z opieką pooperacyjną
 • Doświadczony specjalista odpowie na Twoje pytania i wątpliwości
Schedule
Dzień 1
Oficjalne otwarcie konferencji
Przygotowanie pacjenta do zabiegu z chirurgii plastycznej, instruktarz przedoperacyjny dotyczący późniejszej rehabilitacji - dr Halina Berońska-Kulicka - specjalista chirurgii plastycznej
Podstawowe zagadnienia związane z rehabilitacją pacjenta po zabiegu z chirurgii plastycznej - dr Anna Jarosz - specjalista rehabilitacji
Opieka nad pacjentem w dniu zabiegu, rola pielęgniarki, jej zadania i współpraca z całym zespołem - dr Halina Berońska-Kulicka - specjalista chirurgii plastycznej
Uruchamianie pacjenta bezpośrednio po zabiegu operacyjnym, instruktarz - dr Halina Berońska-Kulicka - specjalista chirurgii plastycznej
Opieka pielęgniarki nad pacjentem plastycznym w późniejszym okresie
pooperacyjnym - dr Halina Berońska-Kulicka - specjalista chirurgii
plastycznej
Praca z blizną pooperacyjną - dr Anna Jarosz - specjalista rehabilitacji
Rehabilitacja na odległość czyli wprowadzenie do zagadnień telemedycyny - dr Halina Berońska-Kulicka - specjalista chirurgii plastycznej
Zakończenie konferencji
Lecturers
  Halina Berońska – Kulicka
  Specjalista chirurgii plastycznej
  Anna Jarosz
  Specjalista rehabilitacji
Terms and Conditions
Termin: 29 września 2018 r.
Miejsce: LUX MED, ul. Postępu 21c Warszawa
Koszt udziału jednej osoby: 189 zł (brutto), dla pielęgniarek Grupy LUX MED 99 zł (brutto).

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 14 września 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez LUX MED Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 14 września 2018 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa
Pielęgniarka/położna
Bark
Biodro
Głowa i szyja
Klatka piersiowa
Kolano
Kręgosłup - lędźwiowy
Kręgosłup - piersiowy
Kręgosłup - szyjny
Łokieć
Nadgarstek
Stopa
Udo
Finished Event