Artroskopia stawu skokowego cz. 1
Kurs praktyczny na preparatach nieutrwalonych w warunkach bloku operacyjnego
About event
Zapraszamy na praktyczny kurs artroskopii zawierający wprowadzenie do artroskopii stawu skokowego wraz z pokazem anatomicznym. Podczas kursu zostaną omówione także elementy diagnostyczne i fizjoterapeutyczne.
Benefits
  • Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne
  • Indywidualnie, pod okiem instruktora przećwiczysz określone procedury
  • Zdobyte doświadczenie wprost przełoży się na umiejętność wykonywania procedur zabiegowych
Schedule
Dzień 1
Rejestracja uczestników
Uroczyste otwarcie
Anatomia i biomechanika stawu skokowego
Diagnostyka obrazowa stawu skokowego w wybranych patologiach tego stawu
Anatomia stawu skokowego (dysekcja LIVE)
Przerwa na kawę
Artroskopia przedniego przedziału stawu skokowego
Hands-on 01 (artroskopia przedniego przedziału stawu skokowego)
Przerwa lunchowa
Konflikt w przednim przedziale stawu skokowego
Hands-on 02 (leczenie uszkodzeń chrzęstnych)
16.00 – 17.00 Leczenie uszkodzeń chrzęstnych w stawie skokowym
Zakończenie I dnia szkolenia
Dzień 2
Poranna kawa
Artroskopia tylnego przedziału stawu skokowego
Hands-on 03 (artroskopia tylnego przedziału)
Przerwa na kawę
Rehabilitacja po operacjach stawu skokowego
Ocena biomechaniczna stawu skokowego
Hands-on 04 (artrodeza podskokowa, tenoskopie)
Przerwa lunchowa
Artrodeza vs proteza
Omawianie przypadków klinicznych
Zakończenie i wręczenie certyfikatów
Lecturers
    Lek. Urszula Zdanowicz
    Kierownik naukowy kursu
Terms and Conditions
Termin: 3-4 lipca 2020 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 (wjazd od ul.Markowskiej 9), Warszawa
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Koszt udziału: 2700 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe i lunchowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 15 czerwca 2020 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 15 czerwca 2020 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Gallery
Orthopedics
Stopa
Finished Event