Zaawansowany kurs artroskopii stawu skokowego cz. 2
Praktyczny kurs kadawerowy
About event
Benefits
 • Limitowana ilość miejsc w grupie
 • Doświadczony instruktor odpowie na Twoje pytania i wątpliwości
 • Indywidualnie, pod okiem instruktora przećwiczysz określone procedury
 • Zdobyte doświadczenie wprost przełoży się na umiejętność wykonywania procedur zabiegowych
 • Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne
Schedule
Dzień 1
Rejestracja uczestników i poranna kawa
Uroczyste otwarcie kursu
Dysekcja anatomiczna LIVE - lek. Urszula Zdanowicz
Szycie ATFL (reinsercja, szycie śródwięzadłowe endoskopowe) lek. Urszula Zdanowicz
Stabilizacja stawu skokowego – operacja Bronstrom’a (na otwarto i endoskopowo) lek. Andrzej Komor
Rekonstrukcja ATFL (ścięgna) lek. Andrzej Komor
Rekonstrukcja ATFL (allogeniczna powięź szeroka) lek. Urszula Zdanowicz
Rekonstrukcja ATFL (internal bracing) lek. Andrzej Komor
Przerwa na kawę
Hands-on 01 (artroskopia przedniego przedziału stawu skokowego, reinsercja/szycie ATFL)
Lunch
Zwichnięcia stawu skokowego i złamania trójkostkowe lek. Urszula Zdanowicz
Endoskopowa plastyka guza piętowego lek. Andrzej Komor
Artroskopia tylnego przedziału stawu skokowego, uwolnienie n. Piszczelowego, pogłębienie bruzdy dla ścięgien mm strzałkowych, transfer FHL na Achillesa - lek. Urszula Zdanowicz
Hands-on 02 (artroskopia tylnego przedziału, uwolnienie n. Piszczelowego, pogłębienie bruzdy dla ścięgien mm strzałkowych, transfer FHL na Achillesa)
Diagnostyka obrazowa stawu skokowego + USG LIVE - dr n. med. Beata Ciszkowska-Łysoń
Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
Dzień 2
Dyskusja przypadków klinicznych lek. Urszula Zdanowicz, lek. Andrzej Komor
Osteotomia pięty (step-plate) lek. Urszula Zdanowicz
Hands-on 03 (otwarta stabilizacja boczna stawu skokowego, osteotomia pięty)
Techniki operacyjne w leczeniu OCD (dojście operacyjne: artroskopia, osteotomia kostki przyśrodkowej; stymulacja szpiku kostnego + retrograde, fiksacja, przeszczep chrzęstno-kostny; HemiCAP; osteotomie) lek. Andrzej Komor
Hands-on 04 (osteotomia kostki przyśrodkowej, fiksacja OCD, osteotomia pięty)
Lunch
arsztaty praktyczne : taping, rodzaje stabilizatorów stawu skokowego – ich wady, zalety i zastosowanie - mgr Magdalena Syrek
Dyskusja przypadków klinicznych - lek. Urszula Zdanowicz, lek. Andrzej Komor
Uroczyste zakończenie kursu i wręczenie certyfikatów
Lecturers
  Kierownik naukowy: Lek. Urszula Zdanowicz
  Doświadczona instruktorka kursów kadawerowych, rocznie prowadzi kilkanaście szkoleń.
  Specjalizuje się szczególnie w zabiegach artroskopowych i rekonstrukcyjnych stawu kolanowego i skokowego (rekonstrukcje więzadłowe, naprawa chrząstki, rekonstrukcja łąkotek, osteotomie, protezoplastyka) oraz w rekonstrukcjach tkanek miękkich, min. ścięgna Achillesa.
  Kierownik Naukowa Carolina Medical Center. Członek Faculty McGowan Institute for Regenerative Medicine Uniwersytetu w Pittsburgu, gdzie prowadzi prace badawcze związane z regeneracją tkanek.
Terms and Conditions
Termin: 27-28 listopada 2020 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Budynek G, wejście C
Na terenie placówki jest dostępny parking

Koszt uczestnictwa: 2700 zł brutto
Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie udziału w kursie. Cena nie obejmuje kosztu noclegu.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 6 listopada 2020 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 6 listopada 2020 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Gallery
Orthopedics
Stopa
Finished Event