Wprowadzenie do chirurgii stomatologicznej i szczękowo - twarzowej dla lekarzy rozpoczynających specjalizację
Praktyczny kurs kadawerowy
About event
Kurs kierowany do lekarzy rozpoczynających specjalizację, jak również dla lekarzy przed egzaminem specjalizacyjnym. Tematyka i forma kursu pozwala na usystematyzowanie wiedzy i znajomości anatomii regionu twarzoczaszki.
Read less Read more
Benefits
  • Indywidualnie, pod okiem instruktora przećwiczysz określone procedury
  • Doświadczony instruktor odpowie na Twoje pytania i wątpliwości
  • Warsztat prowadzony w warunkach bloku operacyjnego
Schedule
Dzień 1
Rejestracja uczestników
Rozpoczęcie kursu, omówienie zagadnień
Repetytorium z anatomii:
- anatomia kliniczna i topograficzna obszaru głowy i szyi
- anatomia topograficzna oraz dostępy chirurgiczne do naczyń i nerwów części twarzowej czaszki i szyi w chirurgii stomatologicznej oraz chirurgii szczękowo-twarzowej
Przerwa kawowa
Zajęcia na preparacie w sali prosektoryjnej:
- techniki ekstrakcji i postępowanie w przypadku powikłań - złamanie korzenia usunięcie korzenia przemieszczonego poza zębodół
- techniki ekstrakcyjne trzecich zębów trzonowych, dostępy, metody dłutowania i zaopatrzenia zębodołu, resekcje, radektomie, hemisekcje - technika i dostępy
- techniki szycia zębodołu, zamknięcie połączenia ustno-zatokowego sposobem Wassmunda-Borusiewicza, płat podniebienny, ciało tłuszczowe policzka
- techniki wykonywania biopsji
podstawowe techniki i metody plastyki z wykorzystaniem płatów miejscowych w jamie ustnej i skóry, obszary części twarzowej czaszki
- podstawowe techniki w chirurgii przedprotetycznej i implantologicznej - pogłębienie przedsionka metodą Kazanjiana, pobranie i przeszczepienie bloków kostnych z kresy skośnej i guzowatości bródkowej
- dostępy w traumatologii szczękowo-twarzowej wewnątrz ustne do złamań le fort I, II oraz trzonu i kąta żuchwy
- dostępy zewnątrzustne do złamań i dekompresji oczodołu, złamań żuchwy - trzonu gałęzi i wyrostka kłykciowego oraz złamań le fort III
techniki nacinania ropni i dostępów do przestrzeni szyi i części twarzowej czaszki.
Podsumowanie
Zakończenie kursu, rozdanie dyplomów z punktami edukacyjnymi.
Lecturers
    dr n. med. Michał Szałwiński – kierownik kursu
Terms and Conditions
Termin: 29 września 2018 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Koszt udziału jednej osoby: 680 zł (brutto)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 15 września 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez LUX MED Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 15 września 2018 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa
Dentist
Głowa i szyja
Finished Event