Endoskopowe operacje zatok przynosowych
Praktyczny kurs kadawerowy
About event
Zapraszamy Państwa na nowy, kadawerowy kurs praktyczny koncentrujący się na zagadnieniach dotyczących technik zabiegowych deformacji stopy i stawu skokowego.

Partnerem kursu jest firma Arthrex Polska.
Read less Read more
Benefits
 • Indywidualnie, pod okiem instruktora przećwiczysz określone procedury
 • Zdobyte doświadczenie wprost przełoży się na umiejętność wykonywania procedur zabiegowych
 • Doświadczony instruktor odpowie na Twoje pytania i wątpliwości
 • Warsztat prowadzony w warunkach bloku operacyjnego
Schedule
Dzień 1
Rejestracja uczestników
Powitanie
Anatomia tomograficzna i endoskopowe dostępy do zatok przynosowych
Filozofia, podejmowanie decyzji i wyniki w operacjach zatok przynosowych
ZAJĘCIA W LABORATORIUM
Analiza obrazów CT operowanych preparatów
Septoplastyka, Septoplastyka endoskopowa, plastyka małżowin puszkowych
Uncinektomia i antrostomia środkowa
Etmoidektomia przednia i tylna
Sfenoidotomia
Przerwa obiadowa
Prezentacje:
I. Opieka pooperacyjna
II. Powikłania chirurgii zatok przynosowych
Zamknięcie tętnicy klinowo- podniebiennej
Frontostomie: Draf I, IIa i b. Kantotomia boczna
Zakończenie kursu
Kawa
Laboratorium - zajęcia kadawerowe:

1. Hallux varus – korekcja z użyciem Mini-Tightrope
2. MTP1 – hemiartroplastyka lub artrodeza
3. Naprawa płytki podeszwowej
4. Usztywnienie PIP – retroscrew
Zakończenie I dnia szkolenia
Dzień 2
Poranna kawa i wykłady - staw skokowy i tyłostopie:
Artroza stawu skokowego – usztywnienie czy aloplastyka?
Artrodeza stawu podskokowego – z osteotomią czy bez?
Artrodeza łódkowato-skokowa – procedura izolowana czy składowa innych?
Artrodeza TMT1 (Lapidus); jeden dostęp – różne metody zespolenia
Niestabilność stawu skokowego – naprawa ATFL i CFL
Kawa
Laboratorium - zajęcia kadawerowe:

- Naprawa ATFL i CFL – Internal Brace
- Lapidus – stabilizacja płytką podeszwową, przyśrodkową lub śrubami
- Usztywnienie piszczelowo-skokowo-piętowe – gwóźdź odpiętowy
- Usztywnienie piszczelowo-skokowe – płyta boczna/przednia
- Usztywnienie piszczelowo-skokowo-piętowe – płyta boczna
- Usztywnienie podskokowe – śruby kaniulowane
- Usztywnienie łódkowato-skokowe śruby - kaniulowane
Podsumowanie kursu i zakończenie
Lecturers
  dr n. med. Kornel Szczygielski
  Specjalista otolaryngolog z wieloletnim doświadczeniem zdobywanym m. in. w Holandii, USA, Austrii, Niemczech i Libanie. Zastępca Kierownika Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Wojskowego Instytutu Medycznego. W leczeniu chorób laryngologicznych korzysta z najnowocześniejszych metod operacyjnych. Był członkiem zespołu lekarzy, który jako pierwszy w Polsce zaczął przeprowadzanie najnowocześniejszego zabiegu w obrębie zatok przynosowych, tzw. balonikowania zatok.
  dr Urszula Zdanowicz (Warszawa)
  dr n. med. Andrzej Mioduszewski (Warszawa)
  dr n. med. Henryk Liszka (Kraków)
Terms and Conditions
Termin: 18 października 2018 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Koszt udziału jednej osoby: 3000 zł (brutto)

Koszt uczestnictwa obejmuje: przerwy kawowe, lunch, dyplom uczestnictwa. Cena nie obejmuje kosztu noclegu.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 4 października 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez LUX MED Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 4 października 2018 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa
Gallery
Orthopedics
Stopa
Finished Event