Zaawansowana chirurgia implantologiczna. Kurs praktyczny na preparatach nieutrwalonych
Praktyczny kurs kadawerowy
About event
Tematy omówione w trakcie szkolenia to:
1. Anatomia kliniczna i topograficzna obszaru głowy i szyi w implantologii i chirurgii stomatologicznej.
2. Anatomia topograficzna - przebieg naczyń i nerwów (miejsca i techniki znieczuleń) części twarzowej czaszki i szyi w chirurgii stomatologicznej i implantologii.
3. Techniki ekstrakcji i implantacji natychmiastowej, postępowanie w przypadku powikłań - złamanie korzenia, usunięcie korzenia przemieszczonego poza zębodół.
4. Metody augmentacji dna zatoki szczękowej – techniki stosowane w metodzie zamkniętej, techniki stosowane w metodzie otwartej. Powikłania i rozwiązywanie problemów.
5. Techniki ekstrakcyjne trzecich zębów trzonowych dostępy metody dłutowania i zaopatrzenia zębodołu resekcje radektomie hemisekcje - technika i dostępy.
6. Techniki szycia zębodołu, zamknięcie połączenia ustno zatokowego metodę Wassmunda-Borusewicza, płat podniebienny ciało tłuszczowe policzka.
7. Techniki wykonywania biopsji.
8. Podstawowe techniki w chirurgii przedprotetycznej i implantologicznej - pogłębienie przedsionka metodą Kazanijana, pobranie i przeszczepienie bloków kostnych z kresy skośnej i guzowatości bródkowej powikłania i rozwiązywanie problemów.

Zajęcia prowadzone w parach – po 2 lekarzy do jednego kadawera.

Koszt udziału dostępny po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.

Read less Read more
Schedule
Dzień 1
Rejestracja uczestników, poranna kawa
Omówienie technik podnoszenia dna zatoki szczękowej
CADAVER LAB cz. 1
• podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą
• podniesienie dna zatoki szczękowej metoda otwartą
• ocena wyniku w obrazie endoskopowym – porównanie obu w/w technik
Lunch
Powikłania i zabiegi naprawcze:
• zabiegi naprawcze
• powikłania "zatokowe" związane z zabiegami implantologicznymi i z zakresu chirurgii stomatologicznej
• przepchnięcie korzenia do zatoki, odłamanie guza szczęki zamknięcie połączenia ustno - zatokowego - metody
• anatomia ciała tłuszczowego policzka i zastosowanie kliniczne.
CADAVER LAB cz. 2 – tkanki miękkie
• techniki cięcia, podnoszenia płatów w zależności od miejsca i zastosowań
• techniki szycia w jamie ustnej
• metody pobierania i przeszczepiania tkanek miękkich w jamie ustnej.
Zakończenie dnia pierwszego
Dzień 2
Rozpoczęcie drugiego dnia kursu, poranna kawa
Techniki ekstrakcji i implantacji natychmiastowej
Implantacje i możliwe powikłania oraz sposoby zapobiegania i rozwiązywania problemów
CADAVER LAB cz. 3
• Techniki ekstrakcji i implantacji natychmiastowej
• Implantacje i możliwe powikłania oraz sposoby zapobiegania i rozwiązywania problemów omówimy techniki
Lunch
CADAVER LAB cz. 4
• Pobranie i mocowanie bloków kostnych
Omówienie przypadków klinicznych, podsumowanie kursu, rozdanie zaświadczeń.
Zakończenie kursu
Lecturers
    dr n. med. Michał Szałwiński
    Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej.

    Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie uzyskał dyplom lekarza stomatologa a następnie dyplom lekarza medycyny. W 2007 r. z wynikiem bardzo dobrym otrzymał tytuł specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej. Ukończył podyplomowe studia Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Uniwersytecie Warszawskim. W 2009 r. uzyskał z wyróżnieniem tytuł doktora nauk medycznych.

    Zajmuje się implantologią stomatologiczną. Poza Kliniką jest zatrudniony w Klinice Chirurgii Czaszkowo Szczękowo-Twarzowej Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii IS WUM. Od roku 2011 do 2016 zatrudniony jako starszy asystent w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Pracuje jako Adiunkt w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej CB WUM.

    Członek towarzystw: PTCHJUiCHSZ-TW, OSIS, EOS, EACMFS.
Terms and Conditions
Termin: 16-17 października 2020 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Budynek G wejście C
Koszt udziału jednej osoby: 7000 zł (zw)

Na terenie placówki jest dostępny parking.

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 25 września 2020 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 25 września 2020 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Dentist
Głowa i szyja
Finished Event