Kurs szycia chirurgicznego
kurs praktyczny
About event
Zapraszamy studentów medycyny i wszystkich zainteresowanych kursem szycia chirurgicznego.

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Zajęcia dla małej grupy ok. 20 osób.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Celem kursu jest uzyskanie wiedzy oraz umiejętności związanych z zakładaniem szwów. Rodzaje zakładanych szwów zostały wybrane przez kierownika naukowego na podstawie doświadczenia.

Program kursu składa się z części teoretycznej oraz z zajęć praktycznych. Część wykładowa będzie stanowić wprowadzenie do dalszych zajęć praktycznych. Część praktyczna będzie prowadzona między innymi na ludzkich preparatach nieutrwalonych, co najlepiej odwzorowuje rzeczywistość. Każdy uczestnik będzie miał zapewniony zestaw odpowiednich narzędzi.

Read less Read more
Benefits
  • Uczestnicy mają możliwość ćwiczenia szycia chirurgicznego na ludzkich preparatach nieutrwalonych
  • Samodzielna praca przy preparacie
  • Możliwość konsultacji swoich pytań i wątpliwości z prowadzącym
Schedule
Dzień 1
Rozpoczęcie kursu
Zajęcia Teoretyczne:

– podstawowe narzędzia chirurgiczne używane w szyciu tkanek powierzchownych.

– podstawowe zasady szycia tkanek powierzchownych w tym: prawidłowe trzymanie narzędzi chirurgicznych,

– teoretyczne przedstawienie wybranych rodzajów szwów chirurgicznych

1. szew węzełkowy prosty, szew materacowy pionowy, szew materacowy poziomy, szew ciągły, szew śródskórny.
2. szycie warstwy podskórnej – szew pojedynczy prosty odwrócony, wiązanie węzłów jedną ręką, zakładanie drenów z ich podwiązaniem do skóry.

-zasady usuwania szwów
Zajęcia praktyczne (główny element kursu)

– Przygotowanie preparatu

A) wybranie miejsca cięcia
B) skaryfikacja ( rysowanie cięcia)

– Prawidłowe założenie rękawiczek

– Bezpieczne założenie ostrza na trzonek skalpela oraz wykonanie cięcia – zapoznanie się z warstwami (skóra, tkanka podskórna)

– Szycie – Zapoznanie się z każdym w/w szwem chirurgicznym:

– Dyskusja
Podsumowanie kursu
Lecturers
    Prowadzący: lek. Artur Balasa
Terms and Conditions
Termin: 25 listopada 2018r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa
Na terenie placówki dostępny jest parking.

Cena: 200 zł brutto - studenci z aktualną legitymacją, 250 zł brutto - pozostali uczestnicy

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 10 listopada 2018r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez LUX MED.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 10 listopada 2018r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa
Medicine student
Bark
Biodro
Kolano
Łokieć
Nadgarstek
Stopa
Udo
Finished Event