Szycie chirurgiczne i podstawy fizjologii skóry dla licealistów i kandydatów na studia medyczne
Kurs praktyczny
Schedule
Dzień 1
Rejestracja uczestników
Powitanie i wprowadzenie
Wykład 1: Histologia i fizjologia skóry z uwzględnieniem gruczołów oraz omówienie receptorów
o Budowa histologiczna i fizjologia naskórka oraz skóry właściwej
o Gruczoły: funkcje, mechanizmy działania, podział (apokrynowe, merokrynowe, holokrynowe)
o Gruczoły potowe, łojowe, sutkowe, trawienne
o Receptory czucia dotyku, temperatury, bólu
o Pytania, dyskusja (10’)
Wykład 2: Zasady zaopatrywania ran z elementami pierwszej pomocy
o Rodzaje ran
o Pierwsza pomoc
o Pytania, dyskusja
Przerwa kawowa
Wykład 3: Wprowadzenie do szycia chirurgicznego
o Podstawowe instrumentarium chirurgiczne używane w szyciu tkanek powierzchownych
o Podstawy teoretyczna zakładania węzłów chirurgicznych
o Fizjologia gojenia się ran
Wejście do laboratorium i omówienie zasad zachowania
• Laboratorium: Podstawy szycia chirurgicznego skóry
o Zasady zachowania się na bloku operacyjnym
o Podstawy aseptyki
o Przygotowanie pola operacyjnego, omówienie stanowiska
o Zasady korzystania z noża chirurgicznego
o Szew węzełkowy zwykły
o Szew materacowy pionowy
Zakończenie szkolenia, rozdanie certyfikatów udziału
Lecturers
    Łukasz Przepiórka
Terms and Conditions
Termin: 31 marca 2019 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Na terenie placówki jest dostępny parking.
Koszt udziału jednej osoby: 220 zł brutto.

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania. Uczestnicy poniżej 18-stego roku życia są zobowiązani dostarczyć zgodę rodzica na uczestnictwo w kursie.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 16 marca 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 16 marca 2019 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Licealista
Bark
Biodro
Kolano
Łokieć
Nadgarstek
Narządy wewnętrzne
Stopa
Udo
Finished Event