Kurs szycia chirurgicznego - poziom zaawansowany
Praktyczny kurs na preparatach nieutrwalonych
About event
Zapraszamy Państwa na zaawansowany kurs praktyczny szycia chirurgicznego.

Wymagania wstępne:

− umiejętność wiązania węzłów na narzędziach
− umiejętność założenia szwu pojedynczego węzełkowego
Read less Read more
Benefits
  • Dzięki limitowanej ilości miejsc szkolenie ma niemal indywidualny charakter i maksymalnie koncentruje się na potrzebach każdego Uczestnika
  • Praktyczny kurs na ludzkich preparatach nieutrwalonych w warunkach sali operacyjnej
Schedule
Dzień 1
Rejestracja
Część teoretyczna:

• Jak uzyskać satysfakcjonujący efekt kosmetyczny szycia?

• Podstawy chirurgii plastycznej − zasady wykonywania prawidłowego cięcia − linie napięcia skóry Langera − zaopatrywanie ubytków skórnych − usuwanie znamion

• Zasady zaopatrywania ran w ambulatorium − przygotowanie stanowiska − obłożenie pacjenta − znieczulenie miejscowe − zasady szycia skóry i ścięgien
Nauka wiązania węzłów chirurgicznych w rękach
Przerwa
Część praktyczna:

• Przygotowanie tkanki podskórnej pod szwy skórne: − szew pojedynczy pogrążony − szew pogrążony set-back

• Szew plastyczny śródskórny − metoda wchłanialna z zakotwiczeniem szwem pogrążonym − metoda niewchłanialna z zakotwiczeniem węzłem skórnym

• Szew materacowy pionowy

• Zmodyfikowany szew materacowy – Allgowera

• Zasady wycinania i zaopatrywania znamion

• Podwiązywanie naczyń

• Obszycie przeszczepu ACL szwem baseball'owym

• Szycie ścięgien metodą zmodyfikowanego Kesslera oraz metodą McMahon’a

• Zaopatrywanie skóry przy użyciu szwów mechanicznych – stapler skórny
Zakończenie kursu i wręczenie certyfikatów uczestnictwa
Lecturers
    lek. Jakub Sobczyk
    lek. Jakub Banasiewicz
    lek. Maciej Płachta
Terms and Conditions
Termin: 25 sierpnia 2019 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
budynek G wejście C
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Cena: 250 zł brutto dla Studentów z aktualną legitymacją studencką
300 zł brutto dla pozostałych Uczestników

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 4 sierpnia 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o. o. .
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 4 sierpnia 2019 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa


Gynecologist
Laryngologist
Orthopedics
Pielęgniarka/położna
Ratownik medyczny
Dentist
Medicine student
Veterinarian
Bark
Biodro
Jama brzuszna
Klatka piersiowa
Kolano
Kręgosłup - lędźwiowy
Kręgosłup - piersiowy
Kręgosłup - szyjny
Łokieć
Nadgarstek
Narządy wewnętrzne
Stopa
Udo
Finished Event