Techniki operacyjnego leczenia deformacji przodostopia – paluch koślawy, deformacje palców. Kurs na preparatach nieutrwalonych
Praktyczny kurs kadawerowy
About event
Omówienie technik operacyjnych:
- Osteotomia bliższa MT1 – zespolenie płytką i śrubami – dr A. Komor;
- Osteotomia podgłowowa MT1 typu chevron – zespolenie śrubą kaniulowaną – dr A. Komor;
- Osteotomia MT1 typu scarf – dr H. Liszka
- Osteotomia bliższa i dalsza kości śródstopia II-V – dr U. Zdanowicz
- Procedury na tkankach miękkich – uwolnienie boczne, tenotomia, wydłużenie/transpozycja ścięgien – dr A. Mioduszewski;

WYKŁADY:
- Anatomia stopy – przypomnienie – dr A. Mioduszewski
- Ocena kliniczna i radiologiczna przodostopia – dr. U. Zdanowicz
- Wskazania i metody operacyjnego leczenia palucha koślawego – dr A. Komor
- Osteotomia MT1 typu scarf – za i przeciw – dr H. Liszka
- Halux valgus interphalangeus – metody korekcji – dr H. Liszka
- Osteotomia Cottona – dr H. Liszka
- Paluch sztywny – dr U. Zdanowicz
- Metatarsalgia – metody leczenia deformacji kości śródstopia i palców II-V – dr U. Zdanowicz
- Palce szponiaste i młotkowate – metody korekcji – dr A. Mioduszewski
- Powikłania operacyjnego leczenia palucha koślawego – dr A. Mioduszewski
- Technika mini-inwazyjna przezskórna korekcji przodostopia – dr A. Komor

SALA SEKCYJNA nauka technik operacyjnych ma preparatach:
- Osteotomia bliższa MT1 – zespolenie płytką i śrubami
- Osteotomia podgłowowa MT1 typu chevron lub osteotomia typu scarf
- Osteotomia bliższa i dalsza kości śródstopia II-V – zespolenie śrubą
- Osteotomia paliczka podstawnego palucha wg Akina – zespolenie śrubą kaniulowaną lub pętlą
- Osteotomia Cottona
- Korekcja palca szponiastego – usztywnienie PIP
- Procedury na tkankach miękkich – uwolnienie boczne, tenotomia, wydłużenie/transpozycja ścięgien

Read less Read more
Benefits
 • Szkolenia w ramach kształcenia w zawodach medycznych.
 • Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne
 • Indywidualnie, pod okiem instruktora przećwiczysz określone procedury
 • Warsztat prowadzony w warunkach bloku operacyjnego
Schedule
Dzień 1
Otwarcie kursu, omówienie zasad pracy w laboratorium – A. Kurzawa
WYKŁADY:
- Anatomia stopy – przypomnienie – M.Wróbel, 10 min.
- Ocena kliniczna i radiologiczna przodostopia – dr. U. Zdanowicz, 15 min
- Wskazania i metody operacyjnego leczenia palucha koślawego – A. Komor, 20 min.
- Osteotomia MT1 typu scarf – za i przeciw – H. Liszka, 15 min.
- Halux valgus interphalangeus – metody korekcji – H. Liszka, 15 min.
Omówienie technik operacyjnych:
- Osteotomia bliższa MT1 - zespolenie płytką i śrubami – A. Komor;
- Osteotomia podgłowowa MT1– zespolenie śrubą kaniulowaną – A. Komor;
- Osteotomia MT1 typu scarf - H. Liszka
- Procedury na tkankach miękkich – uwolnienie boczne, tenotomia, wydłużenie/transpozycja ścięgien – M.Wróbel
SALA SEKCYJNA - nauka technik operacyjnych ma preparatach:
- Osteotomia bliższa MT1 - zespolenie płytką i śrubami
- Osteotomia podgłowowa MT1 typu chevron lub osteotomia typu scarf
- Osteotomia paliczka podstawnego palucha wg Akina - zespolenie śrubą kaniulowaną lub pętlą
Lunch
WYKŁADY:
- Metatarsalgia – U. Zdanowicz, 15 min.
- Palce szponiaste i młotkowate – metody korekcji – M.Wróbel, 15 min.
- Paluch sztywny – dr U. Zdanowicz, 15 min.
- Powikłania operacyjnego leczenia palucha koślawego – M.Wróbel, 15 min
SALA SEKCYJNA - nauka technik operacyjnych ma preparatach:
- Osteotomia bliższa i dalsza kości śródstopia II-V – zespolenie śrubą
- Korekcja palca szponiastego – usztywnienie PIP
- Procedury na tkankach miękkich – uwolnienie boczne, tenotomia, wydłużenie/transpozycja ścięgien
- Technika mini-inwazyjna przezskórna korekcji przodostopia – dr A. Komor, 15 min.
- Dyskusja
Laboratorium - zajęcia praktyczne na preparatach
• Osteotomia podgłowowa MT1 lub osteotomia trzonu typu scarf – H. Liszka
• Osteotomia bliższa MT1 - zespolenie płytką i śrubami – A. Komor
• Osteotomia paliczka podstawnego palucha wg Akina - zespolenie śrubą kaniulowaną lub pętlą
• Osteotomia Cottona (opcjonalnie)
0biad
WYKŁADY cz. 2
Metatarsalgia II-V, neuropatia Mortona
Paluch sztywny
Procedury na tkankach miękkich
Palce szponiaste i młotkowate – metody korekcji
Powikłania operacyjnego leczenia palucha koślawego
Kawa
Laboratorium - zajęcia praktyczne na preparatach
• Korekcja palca szponiastego – usztywnienie PIP
• Procedury na tkankach miękkich – transpozycja fl/ex, wydłużenie ścięgna
• Osteotomia bliższa i dalsza kości śródstopia II-V – zespolenie śrubą
• Artrodeza MTP1
Dyskusja, omawianie pacjentów przedstawionych przez uczestników kursu
Zakończenie kursu
Lecturers
  Dr Andrzej Komor – kierownik kursu,
  Kierownik naukowy kursu
  Znakomity dydaktyk. W pracy klinicznej specjalizuje się głównie w chirurgii stawu kolanowego, skokowego i stopy.

  Doświadczony praktyk. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, członek Europejskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej, Chirurgii Kolana i Artroskopii, Polskiego Towarzystwa Artroskopowego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stawu Skokowego i Stopy. Autor wielu publikacji i wystąpień na kongresach międzynarodowych i krajowych. Od lat prowadzi kursy kadawerowe z zakresu chirurgii stawu kolanowego, skokowego i stopy oraz szkolenia chirurgiczne S2S.
Terms and Conditions
Termin: 14 marca 2019r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Koszt udziału jednej osoby: 2800 zł (brutto)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność przesyłanych zgłoszeń.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 1 marca 2019r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez LUX MED Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 1 marca 2019r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa
Orthopedics
Stopa

26 sierpnia 2021r. (czwartek):  Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)

3200 zł (zw)