Seminarium dla kadry medycznej: Odpowiedzialność kadry medycznej wobec pacjenta. Odpowiedzialność pacjenta wobec kadry medycznej.
Seminarium
About event
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny jest procesem złożonym. Złożoność tego procesu zwiększa ryzyko popełnienia błędu mogącego skutkować odpowiedzialnością prawną (cywilną, pracowniczą a nawet karną). W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną konkretne sytuacje skutkujące odpowiedzialnością. Szczególny nacisk położony na praktyczne rady jak minimalizować określone ryzyka.

Z drugiej strony personel medyczny w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych często spotyka się z agresywnymi zachowaniami ze strony pacjenta lub członków jego rodziny. W związku z tym powstaje pytanie jakie środki ochrony prawnej przysługują personelowi medycznemu w przypadku zetknięcia się w agresją w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną optymalne sposoby prawnej reakcji oraz najskuteczniejsze sposoby służące ochronie godności oraz dobrego imienia osób wykonujących zawody medyczne, a także zasady i sposoby ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Read less Read more
Benefits
 • Szkolenie przygotowane przez specjalistów: ekspert branży ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń sektora ochrony zdrowia, sędzia Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie oraz znana i ceniona przez kadrę medyczną specjalistka - uznany dydaktyk i praktyk
 • Praktyczne porady, przykłady z życia – konkretne odpowiedzi na nurtujące pytania
 • Forum wymiany doświadczeń i żywa dyskusja
Schedule
Dzień 1
Rejestracja uczestników
BLOK I: Odpowiedzialność prawna kadry medycznej

1. Skargi pacjentów - skala, rodzaje, przyczyny.
2. Błąd medyczny, błąd organizacyjny, dokumentacja medyczna, naruszenie praw pacjenta, mienie pracodawcy - główne pola odpowiedzialności kadry medycznej.
3. Reguły odpowiedzialności za tzw. błąd własny oraz błąd innych członków zespołu medycznego.
4. Etat, kontakt, zlecenie - plusy i minusy, zakres odpowiedzialności majątkowej.
5. Skarga pacjenta - od odpowiedzi w placówce medycznej po salę sądową- praktyczne rady.
6. Ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej- czy warto?
Przerwa kawowa
BLOK II: Odpowiedzialność pacjenta w razie zachowań agresywnych wobec kadry medycznej

1. Pojęcie i formy agresywnych zachowań pacjentów (agresja słowna, agresja fizyczna)
2. Ochrona personelu medycznego przy użyciu środków prawa karnego
3. Ochrona personelu medycznego przy użyciu środków prawa cywilnego
Podsumowanie szkolenia, pytania i dyskusja.
Zakończenie seminarium
Lecturers
  Paweł Strzelec
  Radca prawny, wieloletni nauczyciel akademicki. Od 2000 roku prowadzi autorskie szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Współpracuje z medycznymi samorządami zawodowymi, ekspert branży ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń sektora ochrony zdrowia. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.
  Anna Augustynowicz
  Doktor nauk prawnych, pracownik naukowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, autorka szeregu publikacji z zakresu dokumentacji medycznej i praw pacjenta, uznany dydaktyk i praktyk.
Terms and Conditions
Termin: 20 Października 2018 r.
Miejsce: LUX MED, ul. Postępu 21C, Warszawa
Koszt udziału jednej osoby: 370 zł brutto

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 6 października 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez LUX MED Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 6 października 2018 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa
Radiologist
Bark
Biodro
Głowa i szyja
Jama brzuszna
Klatka piersiowa
Kolano
Kręgosłup - lędźwiowy
Kręgosłup - piersiowy
Kręgosłup - szyjny
Łokieć
Nadgarstek
Narządy wewnętrzne
Stopa
Udo
Finished Event