Kurs weterynaryjny: Najpopularniejsze zabiegi w okulistyce. Moduł I
Kurs praktyczny na preparatach nieutrwalonych w warunkach bloku operacyjnego
About event
Celem kursu weterynaryjnego: Najpopularniejsze zabiegi w okulistyce. Moduł I jest zapoznanie się z podstawowymi procedurami chirurgicznymi dotyczącymi narządu wzroku.
Przedstawiane zabiegi zostały wybrane przez lekarzy okulistów praktyków na podstawie wieloletniego doświadczenia. Pozwalają one niejednokrotne ocalić wzrok lub poprawić komfort pacjenta. Mogą stanowić też alternatywę do nie zawsze skutecznego leczenia zachowawczego.
Read less Read more
Kto powinien wziąć udział w szkoleniu?
- lekarze tzw. pierwszego kontaktu
- wszyscy, którzy chcą praktycznie doskonalić techniki leczenia.
Program kursu składa się z części teoretycznej oraz z zajęć praktycznych.
Część wykładowa obejmie technikę badania okulistycznego z użyciem specjalistycznego sprzętu i będzie stanowić wprowadzenie do dalszych zajęć praktycznych.

Szkolenie jest podzielone na dwa etapy: kurs podstawowy- Moduł I i kurs zaawansowany- Moduł II

Część praktyczna podstawowej części kursu (Moduł I) będzie prowadzona na kadawerach psich głów- techniki chirurgiczne.
Zajęcia praktyczne będą prowadzone w grupach 2- osobowych, z zastosowaniem zestawów chirurgicznych.

Część praktyczna zaawansowanej części kursu (Moduł II) będzie prowadzona na świńskich gałkach ocznych z zastosowaniem mikroskopów firmy Zeiss.
Zajęcia praktyczne będą odbywały się w grupach 2- osobowych (po jednym mikroskopie na parę), z zastosowaniem zestawów chirurgicznych, co daje większą możliwość doskonalenia technik chirurgicznych.
Benefits
 • Uczestnicy otrzymają zaświadczenia z punktami edukacyjnymi nadanymi przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjna
 • Indywidualnie, pod okiem instruktora przećwiczysz określone procedury
 • Zdobyte doświadczenie wprost przełoży się na umiejętność wykonywania procedur zabiegowych
 • Doświadczony lekarz instruktor odpowie na Twoje pytania i wątpliwości
 • Szkolenie w ramach kształcenia w zawodach medycznych
Schedule
Dzień 1
Rozpoczęcie kursu
Zajęcia praktyczne:

1. Usuwanie zmian guzowatych z brzegów powiek (cięcie, sposoby szycia)
2. Iniekcja doszklistkowa: technika wykonania i zastosowanie
3. Wypadnięcie gruczołu trzeciej powieki ( ćwiczenie odprowadzenia metodą kieszeniową)
4. Opracowanie prostych wrzodów rogówki
5. Keratotomia kratkowa oraz zastawianie urządzenia Algier Brush w leczeniu samoistnego nawracającego wrzodu rogówki u psów
6. Kaniulacja punktów łzowych, chirurgiczne leczenie atrezji punktu łzowego
7. Enukleacja
8. Chirurgiczna korekcja wad powiek: entropium i ektropium
Zakończenie kursu
Lecturers
  Marzena Pawlicka
  Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. W 2011 roku ukończyła dwuletni kurs podyplomowy z okulistyki weterynaryjnej organizowany przez European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS) na Uniwersytecie Luksemburskim. Odbyła staże okulistyczne w referencyjnych klinikach w Anglii min. w NKR Veterinary Specialist i The Animal Health Trust. W 2012 ukończyła szkolenie z elektroretinografii i jej zastosowania u zwierząt w Niemczech. Od 2010 roku jest członkiem ESVO (European Society of Veterinary Ophthalmology) oraz BrAVO ( The British Association of Veterinary Ophthalmologists) od 2016 roku.  Autorka publikacji z zakresu okulistyki weterynaryjnej w krajowych czasopismach branżowych. W 2015 roku była wykładowcą XXIII Międzynarodowego Kongresu PSLWMZ. Jej główne zainteresowania zawodowe to chirurgia rogówki i elektroretinografia.
  lek. wet. Marcin Tomczak
  Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. W 2011 roku ukończył kurs okulistyki North American Veterinary Comunity Institute w Orlando na Florydzie (USA) a także odbył szkolenie z zakresu chirurgii zaćmy. W 2012 ukończył prestiżowy 10th Biannual William Magrane Basic Science Course in Veterinary and Comperative Ophthalmology na College of Veterinary Medicine North Carolina State University (USA). Należy do sekcji okulistycznej Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt.Jest członkiem ESVO od 2011 roku. Corocznie uczestniczy w konferencjach okulistycznych w kraju i zagranicą . Od kilku lat specjalizuje się w leczeniu chorób rogówki a w szczególności powikłanych przypadków owrzodzeń  Jest właścicielem specjalistycznej okulistycznej lecznicy weterynaryjnej.
Terms and Conditions
Termin: 23 stycznia 2022 r. (niedziela)
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 (wjazd od ul. Markowskiej 9), Warszawa
Budynek G, wejście C
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Koszt szkolenia: 1600 zł (zw)
Udział w obu kursach (cz. I oraz cz. II): 2900 zł (zw)

Sprawdź program kursu zaawansowanego: Najpopularniejsze zabiegi w okulistyce. Moduł II

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.

Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 2 stycznia 2022 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 2 stycznia 2022 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Veterinarian
Głowa i szyja
Finished Event