Kompleksowa rehabilitacja po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i innych uszkodzeniach więzadłowych – praktyczny kurs dla fizjoterapeutów
Praktyczny kurs kadawerowy
About event
Najnowsze techniki manualne i ćwiczenia na każdy etap rehabilitacji.

Pełen sukces procesu leczenia pacjenta po rekonstrukcji WKP to nie tylko subiektywne poczucie stabilności kolana przez pacjenta oraz jego powrót do pełnej aktywności, ale również ochrona stawu przed przyśpieszonym zużyciem w przyszłości. Ciągłe poszukiwanie optymalnego procesu leczenia doprowadziło do szeregu zmian zarówno w samej technice operacyjnej, jak i w postępowaniu pooperacyjnym.

Kurs wyjaśnia w jaki sposób zaplanować cały proces rehabilitacji w oparciu o specyfikę gojenia przeszczepu i biomechanikę kolana, a także w jaki sposób zmodyfikować plan usprawniania w sytuacji wystąpienia uszkodzeń innych struktur tj. łąkotki, inne struktury więzadłowe itd…

To szkolenie to unikalny pokaz anatomii i biomechaniki w oparciu o materiał cadaverowy, minimalną ilość teorii oraz maksymalną ilość zajęć praktycznych dotyczących zastosowania poszczególnych technik oraz ćwiczeń na każdym etapie rehabilitacji. Podczas części ćwiczeniowej uczestnik pozna najnowsze techniki manualne oraz ćwiczenia indywidualnie dostosowane na każdym etapie rehabilitacji.W trakcie kursu uczestnik:·
· zapozna się z najnowszą wiedzą dotyczącą anatomii i biomechaniki więzadła krzyżowego przedniego popartą pokazem cadaverowym,

· otrzyma wiedzę na temat najnowszej metody anatomicznej rekonstrukcji WKP oraz różnic w stosunku do innych dostępnych na rynku technik,

· będzie uczył się skonstruowania programu rehabilitacji po izolowanym uszkodzeniu WKP oraz modyfikację tego programu w zależności od występowania uszkodzeń współistniejących (łąkotki, więzadła poboczne…)

· będzie poznawał oraz trenował poszczególne techniki manualne oraz ćwiczenia odpowiednio dobrane do każdego etapu rehabilitacji

· będzie miał możliwość samodzielnej funkcjonalnej oceny poszczególnych struktur w obrębie stawu kolanowego wykorzystując obraz UGG

Read less Read more
Benefits
 • Indywidualnie, pod okiem instruktora przećwiczysz określone procedury
 • Zdobyte doświadczenie wprost przełoży się na umiejętność wykonywania procedur zabiegowych
 • Doświadczony instruktor odpowie na Twoje pytania i wątpliwości
 • Poznasz i wytrenujesz poszczególne techniki manualne oraz ćwiczenia odpowiednio dobrane do każdego etapu rehabilitacji
Schedule
Dzień 1
Powitanie, przedstawienie zasad oraz programu kursu
Anatomia na żywo – pokaz cadaverowy cz. 1
Anatomia na żywo – pokaz cadaverowy cz. 2
Przerwa kawowa
Uszkodzenie WKP – czy zawsze trzeba operować?
Rekonstrukcja WKP krok po kroku – wykład z elementami materiałów filmowych z zabiegu
Różne techniki pobrania przeszczepu: wady i zalety
W jaki sposób planować usprawnianie po rekonstrukcji WKP? – przegląd literatury + doświadczenia własne + biologia gojenia przeszczepu
Przerwa na lunch
Ćwiczenia praktyczne:

– Rehabilitacja po rekonstrukcji WKP – Etap I (rehabilitacja przedoperacyjna + wczesne postępowanie pooperacyjne)

– Rehabilitacja po rekonstrukcji WKP – Etap II (2 – 6 tydzień)

– Rehabilitacja po rekonstrukcji WKP – Etap III (6 – 12 tydzień)

– Rehabilitacja po rekonstrukcji WKP – Etap IV (12 – 24 tydzień)

– Rehabilitacja po rekonstrukcji WKP – Etap V ( powyżej 6 miesiąca) + elementy treningu sportowego

– Kryteria zakończenia usprawniania oraz powrotu do aktywności sportowej

– Budujemy plan usprawniania w oparciu o case study
Zakończenie kursu
Lecturers
  Dr Robert Śmigielski
  Specjalista ortopedii i traumatologii. Szczególne obszary zainteresowań to: chirurgia stawu kolanowego i ramiennego, leczenie patologii ścięgna Achillesa z uwzględnieniem zabiegów rekonstrukcyjnych, w tym plastyki więzadeł i przeszczepów chrząstki, leczenie urazów sportowych.
  Mgr Marcin Plenzler
  Fizjoterapeuta z 10-letnim doświadczeniem w rehabilitacji narządu ruchu człowieka. Specjalizuje się w kompleksowej fizjoterapii zachowawczej oraz pooperacyjnej szczególnie w obrębie stawu kolanowego, obręczy barkowej, stawu skokowego oraz dolnego odcinka kręgosłupa. Dodatkowo od ponad 7 lat zajmuje się zgłębianiem wiedzy na temat biomechaniki ciała człowieka w kontekście poszukiwania przyczyn powstawania przeciążeń lub kontuzji.
Terms and Conditions
Termin: 1 września 2018 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Koszt udziału jednej osoby: 615 zł brutto (w tym 23% VAT) - zgłoszenie do 31 lipca 2018.
915 zł brutto (w tym 23% VAT) - zgłoszenie od 1 sierpnia 2018

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 18 sierpnia 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez LUX MED Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 18 sierpnia 2018 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa
Physiotherapist
Kolano
Finished Event