Zaawansowana chirurgia implantologiczna
Praktyczny kurs kadawerowy
Czy wiesz czym są kadawery?
Kadawer to anatomiczny preparat nieutrwalony, mrożony bezpośrednio po pobraniu od dawców oraz rozmrażany tuż przed kursem.
W tak przygotowanym preparacie tkanki zachowują właściwości żywego organizmu, dzięki czemu można wiernie odtworzyć zabieg operacyjny. Każdy preparat anatomiczny jest przebadany pod kątem chorób zakaźnych.
About event
W czasie szkolenia zostaną omówione następujące tematy:
1. Anatomia kliniczna i topograficzna obszaru głowy i szyi w implantologii i chirurgii stomatologicznej.
2. Anatomia topograficzna - przebieg naczyń i nerwów (miejsca i techniki znieczuleń) części twarzowej czaszki i szyi w chirurgii stomatologicznej i implantologii.
3. Techniki ekstrakcji i implantacji natychmiastowej, postępowanie w przypadku powikłań - złamanie korzenia, usunięcie korzenia przemieszczonego poza zębodół.
4. Metody augmentacji dna zatoki szczękowej – techniki stosowane w metodzie zamkniętej, techniki stosowane w metodzie otwartej. Powikłania i rozwiązywanie problemów.
5. Techniki ekstrakcyjne trzecich zębów trzonowych dostępy metody dłutowania i zaopatrzenia zębodołu resekcje radektomie hemisekcje - technika i dostępy.
6. Techniki szycia zębodołu, zamknięcie połączenia ustno zatokowego metodę Wassmunda-Borusewicza, płat podniebienny ciało tłuszczowe policzka.
7. Techniki wykonywania biopsji.
8. Podstawowe techniki w chirurgii przedprotetycznej i implantologicznej - pogłębienie przedsionka metodą Kazanijana, pobranie i przeszczepienie bloków kostnych z kresy skośnej i guzowatości bródkowej powikłania i rozwiązywanie problemów.

Read less Read more
Benefits
  • Zajęcia w laboratorium prowadzone w parach – po 2 lekarzy do jednego kadawera
  • Szkolenie realizowane w ramach kształcenia w zawodach medycznych
  • Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w kursie wraz punktami edukacyjnymi nadanymi przez Okręgową Izbę Lekarską.
Schedule
Dzień 1
Rejestracja uczestników, poranna kawa
Omówienie technik podnoszenia dna zatoki szczękowej
CADAVER LAB cz. 1
• podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą
• podniesienie dna zatoki szczękowej metoda otwartą
• ocena wyniku w obrazie endoskopowym – porównanie obu w/w
technik
Lunch
Powikłania i zabiegi naprawcze:
• zabiegi naprawcze
• powikłania "zatokowe" związane z zabiegami implantologicznymi i z zakresu chirurgii stomatologicznej
• przepchnięcie korzenia do zatoki, odłamanie guza szczęki zamknięcie połączenia ustno - zatokowego - metody
• anatomia ciała tłuszczowego policzka i zastosowanie kliniczne.
CADAVER LAB cz. 2 – tkanki miękkie
• techniki cięcia, podnoszenia płatów w zależności od miejsca i zastosowań
• techniki szycia w jamie ustnej
• metody pobierania i przeszczepiania tkanek miękkich w jamie ustnej.
Zakończenie dnia pierwszego
Dzień 2
Rozpoczęcie drugiego dnia kursu, poranna kawa
Techniki ekstrakcji i implantacji natychmiastowej
Implantacje i możliwe powikłania oraz sposoby zapobiegania i rozwiązywania problemów
CADAVER LAB cz. 3
• Techniki ekstrakcji i implantacji natychmiastowej
• Implantacje i możliwe powikłania oraz sposoby zapobiegania i rozwiązywania problemów omówimy techniki
Lunch
CADAVER LAB cz. 4
• Pobranie i mocowanie bloków kostnych
Omówienie przypadków klinicznych, podsumowanie kursu, rozdanie zaświadczeń.
Zakończenie kursu
Lecturers
    dr n. med. Michał Szałwiński
    Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej.

    Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie w 1999 r. uzyskał dyplom lekarza stomatologa, a w 2001 r. dyplom lekarza medycyny. Specjalista chirurgii szczękowej. Ukończył podyplomowe studia Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Uniwersytecie Warszawskim. W 2009 r. uzyskał z wyróżnieniem tytuł doktora nauk medycznych. Zajmuje się implantologią stomatologiczną. W latach 2000-2011 pracował jako Asystent potem Adiunkt w Klinice Chirurgii Czaszkowo Szczękowo-Twarzowej Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii IS WUM, zaś w latach 2010-2011 pracował jako Adiunkt w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. Od 2001 r. pracuje jako Asystent obecnie Adiunkt w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej CB WUM. Członek towarzystw: PTCHJUiCHSZ-TW, OSIS, EOS, EACMFS. Od 2000 r. prowadzi prywatną praktykę w zakresie chirurgii szczękowo twarzowej.
Terms and Conditions
Termin: 13-14 marca 2021
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Budynek G wejście C

Koszt szkolenia: 7000 zł (zw)

Bezpłatny parking dla uczestników szkolenia.

Koszt uczestnictwa obejmuje:
• udział w szkoleniu,
• przerwy kawowe,
• zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi
Warunki udziału:
• Kliknij przycisk „Zapisz się” i wypełnij formularz zgłoszenia
• Opłać kurs, po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:
• przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
• Ilość miejsc ograniczona.
• Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym:
o szczegółowe informacje organizacyjne
o zasady płatności
o numer rachunku bankowego Organizatora.
Potwierdzenie udziału prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 26 lutego 2021 lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 26 lutego 2021 (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Dentist
Głowa i szyja
Finished Event