Kończyna górna. Praktyczne aspekty leczenia złamań.
Praktyczny kurs kadawerowy
About event
Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w kursie na preparatach nieutrwalonych „Praktyczne aspekty leczenia złamań ręka i nadgarstek – cz. 1.” Kurs stanowi całość w połączeniu z częścią 2 ( powikłania kostne leczenia złamań ręki i nadgarstka – osteotomie, artrodezy, resekcje kostne) oraz kursem artroskopii nadgarstka. Kurs obejmuje różne techniki operacyjnego leczenia złamań, omawia trudności zespoleń oraz możliwe powikłania leczenia złamania dalszego końca kości promieniowej, złamania kości łódeczkowatej nadgarstka, złamania kości śródręcza, złamania palców z wykorzystaniem implantów stabilnych kątowo. W programie kursu zajęcia praktyczne samodzielnego stosowania implantów w warunkach tzw cadaver lab oraz sesja szczegółowej sekcji anatomicznej ręki z omówieniem topografii istotnych dla chirurga okolic.

Zajęcia praktyczne odbywają się na certyfikowanych preparatach anatomicznych przebadanych pod kątem chorób zakaźnych (HIV, hepatitis B i C).

Read less Read more
Benefits
  • Indywidualnie, pod okiem instruktora przećwiczysz określone procedury
  • Zdobyte doświadczenie wprost przełoży się na umiejętność wykonywania procedur zabiegowych
  • Doświadczony instruktor odpowie na Twoje pytania i wątpliwości
  • Uczestnicy otrzymają zaświadczenie udziału z punktami edukacyjnymi
Schedule
Dzień 1
Uroczyste powitanie uczestników. Otwarcie kursu. Omówienie kwestii organizacyjnych.
Wstęp do leczenia złamań Lek. Paweł Nowicki
Złamanie dalszego końca kości promieniowej
Dr Paweł Radziejewicz
Przerwa
Pokaz anatomiczny – ogólna anatomia ręki i nadgarstka
Prof. Bogdan Ciszek
Złamania kości łódeczkowatej
Lek. Paweł Nowicki
Zespolenie złamania kości śródręcza
Lek. Maciej Bazała
Złamania palców
Dr Paweł Radziejewicz
Lunch
Warsztaty na preparatach nieutrwalonych
Zespolenie złamania kości promieniowej
· dostęp dłoniowy – płytka stabilna kątowo
Zespolenie złamania kości łódeczkowatej
· Śruba Herberta
Zespolenie złamania kości śródręcza
Zespolenie złamania przezstawowego aPIP
Zakończenie kursu, wręczenie certyfikatów
Lecturers
    Kierownik naukowy: lek. Paweł Nowicki
    Specjalista ortopeda, chirurg ręki FESSH (dyplom europejski 2009).
Terms and Conditions
Termin: 6 października 2018 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)

Koszt uczestnictwa: 2700 zł
Koszt uczestnictwa obejmuje: przerwy kawowe, lunch, dyplom uczestnictwa. Cena nie obejmuje kosztu noclegu.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 22 września 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez LUX MED Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 22 września 2018 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa
Gallery
Orthopedics
Bark
Łokieć
Nadgarstek

30 listopada 2020r. (poniedziałek):  Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)

3000 zł (zw)