Żywienie dzieci i inne problemy pediatryczne - co nowego
Konferencja naukowa
About event
Benefits
 • Lekarze otrzymają punkty edukacyjne
 • Możliwość podjęcia dyskusji z innymi specjalistami na polu najważniejszych tematów z obszaru naukowego konferencji
Schedule
Dzień 1
Rejestracja uczestników, poranna kawa
Probiotyk: który wybrać?

Prof. dr hab. n. med. H Szajewska

Klinika Pediatrii WUM
Drgawki gorączkowe – aktualne zasady postępowania

Dr n.med. Dorota Gieruszczak-Białek

Klinika Pediatrii WUM
Duszność u niemowlęcia

Dr n. med. Małgorzata Pieścik-Lech
Klinika Pediatrii WUM
Dyskusja
Przerwa kawowa
Przewlekła biegunka u przedszkolaka – choroba czy fizjologia?

Dr hab. n. med. Andrea Horvath
Klinika Pediatrii WUM
Panaceum na częste infekcje? Vit D, LCPUFA, witaminy

dr hab. n. med. Piotr Dziechciarz
Klinika Pediatrii WUM
Wykład sponsorowany
Dyskusja
Lunch
Dać czy nie dać – o suplementacji żelaza u dzieci?
Dieta bezmleczna vs bezlaktozowa

Dr hab. n. med. Andrea Horvath
Klinika Pediatrii WUM
Cukier krzepi?

Lek. Bartłomiej Zalewski
Klinika Pediatrii WUM
Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji
Lecturers
  Prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska
  kierownik Klinik Pediatrii WUM
  dr n.med. Dorota Gieruszczak-Białek
  Klinika Pediatrii WUM
  dr n. med. Małgorzata Pieścik-Lech
  Klinika Pediatrii WUM
  dr hab. n. med. Andrea Horvath
  Klinika Pediatrii WUM
  dr hab. n. med. Piotr Dziechciarz
  Klinika Pediatrii WUM
  Lek. Bartłomiej Zalewski
  Klinika Pediatrii WUM
Terms and Conditions
Termin: 23 listopada 2019 r.
Miejsce: Carolina Medical Center ul. Pory 78, Warszawa

Koszt udziału jednej osoby: 150 zł brutto - lekarze i dietetycy
Koszt udziału dla studentów z aktualną legitymacją studencką: 100 zł brutto

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w konferencji.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 9 listopada 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 9 listopada 2019 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Gallery
Interdisciplinary
Pediatra/internista
Narządy wewnętrzne
Finished Event