Zaawansowana anatomia chirurgiczna głowy i szyi
Kurs praktyczny z wykorzystaniem preparatów anatomicznych
Korzyści
  • Kurs praktyczny z wykorzystaniem preparatów anatomicznych
  • Punkty edukacyjne
  • Doświadczeni instruktorzy
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników
Wykład wprowadzający: Anatomia chirurgiczna głowy i szyi
prof. dr hab. n. med. Bogdan Ciszek
Wszystko co może być w kleszczuProf. dr hab. n. med. Sławomir Pancewicz, Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Wykład: Anatomia dostępów operacyjnych w zakresie głowy i szyi
dr n. med. Michał Szałwiński
Przerwa kawowa
Górny Śląsk kopalnią boreliozy z Lyme Dr n. med. Barbara Oczko-Grzesik, Śląski Uniwersytet Medyczny, Klinika Chorób Zakaźnych w Bytomiu
przerwa kawowa
Zajęcia praktyczne: preparowanie w grupach
UWAGA: (w połowie zajęć zmiana grup, zatem każdy uczestnik będzie obserwował dysekcję prowadzoną i przez profesora i przez doktora)
Grupa A - Preparowanie anatomiczne Prowadzący prof. Bogdan Ciszek
Grupa B - Dostępy chirurgiczne Prowadzący dr n. med. Michał Szałwiński
Grupa A - Dostępy chirurgiczne Prowadzący dr n. med. Michał Szałwiński
Grupa B - Preparowanie anatomiczne Prowadzący prof. Bogdan Ciszek
Zaprezentowane i omówione będą:

Powrózek naczyniowo-nerwowy szyi
Przestrzenie i narządy szyi
Dno jamy ustnej
Ślinianki
Staw skroniowo-żuchwowy
Dół podskroniowy i przestrzeń przygardłowa
Unaczynieni tętnicze głowy i szyi
Zakończenie zajęć
Warunki uczestnictwa
Termin: 16 czerwca 2018 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa
Cena: 1100 zł brutto

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 1 czerwca 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez LUX MED Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie pisemnej na adres
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 1 czerwca 2018 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa
Laryngolog
Stomatolog
Głowa i szyja
Zakończone wydarzenie