Anatomia kończyny górnej dla licealistów i kandydatów na studia medyczne. Kurs na preparacie nieutrwalonym.
Kurs na preparatach nieutrwalonych
O szkoleniu
PRZEKONAJ SIĘ, CZY CHCESZ ZOSTAĆ LEKARZEM!
Zajęcia praktyczne poprowadzimy na ludzkich preparatach anatomicznych specjalnie przygotowanych do tego typu zajęć utrwalonych w technice fresh frozen, tj. bez formaliny. Dzięki temu preparaty zachowują właściwości zbliżone do żywych tkanek.

Część teoretyczna:
Omówienie ogólnej anatomii kończyny górnej, jej układu kostnego, mięśniowego, nerwowego
i naczyniowego. Podstawy biomechaniki kończyny górnej. Podstawowe techniki badań obrazowych kończyny górnej.

Część praktyczna:
Podczas części praktycznej możliwość samodzielnego badania i preparowania struktur kończyny górnej.
I - anatomia powierzchowna, układ żył powierzchownych, anatomia topograficzna ramienia.
II - anatomia topograficzna przedramienia.
III - anatomia topograficzna ręki.

Wiek: od 16 r.ż.

Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
  • Pokaz odbędzie się na preparatach nieutrwalonych, czyli bez użycia formaliny.
  • Doświadczenie prawdziwego pokazu anatomicznego.
  • Doświadczony lekarz instruktor odpowie na Twoje pytania i wątpliwości.
Program
Dzień 1
Wykład – omówienie ogólnej anatomii kończyny górnej, jej układu kostnego, mięśniowego, nerwowego i naczyniowego. Podstawy biomechaniki kończyny górnej. Podstawowe techniki badań obrazowych kończyny górnej.
Zajęcia praktyczne – anatomia powierzchowna, układ żył powierzchownych. Anatomia topograficzna ramienia.
Przerwa kawowa.
Anatomia topograficzna przedramienia.
Przerwa kawowa.
Anatomia topograficzna ręki.
Zakończenie kursu.
Wykładowcy
    Prowadzącym jest wykwalifikowany anatom – lek. Mateusz Maślanka
Warunki uczestnictwa
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
budynek G wejście C
Na terenie placówki jest dostępny parking

Koszt udziału: 500 zł brutto

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania. Uczestnicy poniżej 18-stego roku życia są zobowiązani dostarczyć zgodę rodzica na uczestnictwo w kursie.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 15 maja 2022r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 15 maja 2022 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Licealista
Student medycyny
Głowa i szyja
Zakończone wydarzenie