Anatomia kręgosłupa dla potrzeb fizjoterapii
Praktyczny kurs z pokazem anatomicznym
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników
Rozpoczęcie szkolenia
Część teoretyczna:

1. Anatomia kręgosłupa i jego połączeń (krążek międzykręgowy, stawy międzykręgowe, stawy hakowo-trzonowe). Podstawy biomechaniki kręgosłupa.
2. Anatomia kanału kręgowego i otworów międzykręgowych.
3. Struktury sąsiadujące z kręgosłupem i ich wpływ na biomechanikę kręgosłupa.
4. Najczęstsze choroby kręgosłupa, metody ich zapobiegania i leczenia.
Przerwa kawowa
Część praktyczna w laboratorium:
1. Okolice grzbietu, powierzchowne i głębokie mięśnie grzbietu wraz z omówieniem ich czynności. Powięzie grzbietu.
2. Anatomia kręgosłupa po odpreparowaniu mięśni. Anatomia nerwów rdzeniowych. Demonstracja anatomicznych podstaw najczęstszych procedur zapobiegania i leczenia choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa.
Lunch
Część praktyczna w laboratorium
3. Laminektomia i otwarcie kanału kręgowego z demonstracją struktur wewnątrzkanałowych.
4. Anatomia przedniej powierzchni kręgosłupa, struktury sąsiadujące i najczęstsze dostępy operacyjne do kręgosłupa.
Zakończenie, wręczenie zaświadczeń
Wykładowcy
    lek. Mateusz Maślanka
    Obecnie odbywa specjalizacje z neurochirurgii w Oddziale Neurochirurgicznym Szpitala Dziecięcego im. prof. J. Bogdanowicza oraz w Klinice Neurochirurgicznej w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim.
    Asystent w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, CB, WUM.
    Współpracuje z CEM od 2016 r. prowadząc kursy głównie w zakresie anatomii głowy i szyi oraz anatomii narządów wewnętrznych.
Warunki uczestnictwa
Termin: 21 listopada 2021r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Budynek G, wejście C
Na terenie placówki jest dostępny parking

Koszt uczestnictwa: 1200 zł brutto

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie udziału w kursie. Cena nie obejmuje kosztu noclegu.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 7 listopada 2021r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 7 listopada 2021r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Fizjoterapeuta
Kręgosłup - lędźwiowy
Kręgosłup - piersiowy
Kręgosłup - szyjny
Zakończone wydarzenie