Anatomia głowy i szyi dla licealistów i kandydatów na studia medyczne
Kurs na preparacie nieutrwalonym
O szkoleniu
Zajęcia praktyczne poprowadzimy na ludzkich preparatach anatomicznych specjalnie przygotowanych do tego typu zajęć utrwalonych w technice fresh frozen, tj. bez formaliny. Dzięki temu preparaty zachowują właściwości zbliżone do żywych tkanek.

Podczas kursu uczestnicy:

- poznają struktury anatomiczne głowy i szyi
- będą obserwować dysekcję poszczególnych części ciała
- zapoznają się z terminologią stosowaną na co dzień podczas zajęć na kierunkach medycznych

Wiek: od 16 r.ż.

Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
  • Pokaz odbędzie się na preparatach nieutrwalonych, czyli bez użycia formaliny.
  • Doświadczenie prawdziwego pokazu anatomicznego
  • Doświadczony lekarz instruktor odpowie na Twoje pytania i wątpliwości
Program
Dzień 1
Rozpoczęcie kursu, przedstawienie zasad BHP
Powitanie uczestników. Podstawowe terminy anatomiczne. Wprowadzenie do anatomii głowy i szyi
Anatomia powierzchniowa szyi, mięśnie szyi, narządy i naczynia szyi
Przerwa
Anatomia powierzchniowa głowy, mięśnie mimiczne, unaczynienie i unerwienie twarzy, jama ustna, jama nosowa, oczodół z zawartością, jama czaszki.
Podsumowanie zdobytych informacji
Zakończenie kursu
Wykładowcy
    Prowadzącym jest wykwalifikowany anatom – lek. Mateusz Maślanka
Warunki uczestnictwa
Termin: 8 grudnia 2018r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Koszt udziału jednej osoby: 500 zł brutto.

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania. Uczestnicy poniżej 18-stego roku życia są zobowiązani dostarczyć zgodę rodzica na uczestnictwo w kursie.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 25 listopada 2018r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez LUX MED Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 25 listopada 2018r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa
Student medycyny
Licealista
Głowa i szyja
Zakończone wydarzenie