Anatomia prawidłowa i kliniczna miednicy i narządów moczowo-płciowych dla potrzeb rehabilitacji
Praktyczny kurs kadawerowy
O szkoleniu
Zapraszamy fizjoterapeutów uroginekologicznych, a także studentów i fizjoterapeutów zainteresowanych tematyką, na wyjątkowy kurs kadawerowy z „Anatomii prawidłowej i klinicznej miednicy i narządów moczowo-płciowych dla potrzeb rehabilitacji”. Kurs składa się z części teoretycznej (wykłady) i praktycznej (pokaz anatomii na preparacie nieutrwalonym formaliną). Całość poprowadzi doświadczony Instruktor – lek. Mateusz Maślanka. Zapraszamy!
Czytaj więcej Czytaj mniej
Program
Dzień 1
Rejestracja
Rozpoczęcie
Część teoretyczna:
1. Anatomia powierzchowna krocza. Wyjaśnienie pojęć i anatomia krocza, okolicy kroczowej, okolicy odbytowej, sromu niewieściego.
2. Anatomia dna miednicy. Wyjaśnienie pojęć przepony miednicy, przepony moczowo-płciowej, mięśni Kegla. Wpływ celowanych ćwiczeń na wymienione struktury.
3. Anatomia narządów miednicy mniejszej wraz z ich unerwieniem i unaczynieniem.
4. Najczęstsze choroby wymagające rehabilitacji w obrębie miednicy (nietrzymanie moczu, wypadanie narządu rodnego i/lub odbytnicy, niedowład w zakresie narządów miednicy mniejszej i dna miednicy, anatomiczne podstawy zaburzeń seksualnych). Ich diagnostyka
i leczenie.
Przerwa kawowa
Część praktyczna:
1. Omówienie anatomii sromu niewieściego. Dysekcja okolicy kroczowej, omówienie struktur okolicy kroczowej, dołu kulszowo-odbytowego, zewnętrznej powierzchni przepony miednicy
i przepony moczowo-płciowej żeńskiej.
2. Anatomia narządów żeńskiej miednicy mniejszej.
3. Omówienie najważniejszych struktur odpowiedzialnych za prawidłowe utrzymanie narządów miednicy żeńskiej.
4. Anatomiczne podstawy zabiegów w obrębie narządów miednicy mniejszej i okolicy kroczowej.
Lunch
Część praktyczna
Zakończenie, wręczenie zaświadczeń
Wykładowcy
    lek. Mateusz Maślanka
    Obecnie odbywa specjalizacje z neurochirurgii w Oddziale Neurochirurgicznym Szpitala Dziecięcego im. prof. J. Bogdanowicza oraz w Klinice Neurochirurgicznej w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim.
    Asystent w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, CB, WUM.
    Współpracuje z CEM od 2016 r. prowadząc kursy głównie w zakresie anatomii głowy i szyi oraz anatomii narządów wewnętrznych.
Warunki uczestnictwa
Termin: 3 lipca 2022 r. (niedziela)
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Budynek G, wejście C
Na terenie placówki jest dostępny parking

Koszt uczestnictwa: 1200 zł brutto

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie udziału w kursie. Cena nie obejmuje kosztu noclegu.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 12 czerwca 2022 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 12 czerwca 2022 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Fizjoterapeuta
Ginekolog
Urolog
Narządy wewnętrzne
Zakończone wydarzenie