Pokaz anatomiczny - kończyna górna ze szczególnym uwzględnieniem biomechaniki stawów
Cykl szkoleń praktycznych dla fizjoterapeutów i studentów AWF
O szkoleniu
Celem kursu jest przedstawienie anatomii i biomechaniki stawów pod kątem funkcjonowania stawu ramiennego. Kurs skierowany jest do studentów Wydziałów Rehabilitacji Akademii Wychowanie Fizycznego oraz fizjoterapeutów na co dzień zajmujących się schorzeniami stawów.
Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
  • Pokaz anatomiczny wykonywany na preparacie nieutrwalonym
  • Zyskasz orientację w chirurgicznej topografii kończyny dolnej
  • Doświadczony instruktor odpowie na Twoje pytania i wątpliwości
Program
Dzień 1
Rozpoczęcie kursu, powitanie uczestników, przedstawienie zasad BHP.
Podstawowe terminy anatomiczne. Podstawowe terminy dotyczące budowy stawów i ruchów w stawach.
Anatomia powierzchniowa obręczy kończyn górnych, ramienia, przedramienia i ręki. Anatomia topograficzna mięśni obręczy kończyn górnych i ramienia. Budowa i biomechanika stawu ramiennego.
Przerwa.
Anatomia topograficzna mięśni przedramienia i ręki. Budowa i biomechanika stawu łokciowego.
Przerwa.
Budowa i biomechanika stawu promieniowo-nadgarstkowego i stawów ręki.
Podsumowanie zdobytych informacji.
Zakończenie kursu.
Wykładowcy
    lek. Mateusz Maślanka
    Kierownik naukowy kursu.
Warunki uczestnictwa
Termin: 13 stycznia 2019 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Koszt udziału jednej osoby: 1190 zł brutto

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 30 grudnia 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez LUX MED Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 30 grudnia 2018 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa
Student medycyny
Fizjoterapeuta
Łokieć
Nadgarstek
Zakończone wydarzenie