Nowoczesna anatomia kolana - kurs na preparatach nieutrwalonych
Autorski kurs doktora Roberta Śmigielskiego
O szkoleniu
Zapraszamy Państwa na autorski kurs doktora Roberta Śmigielskiego.
Celem kursu jest przedstawienie anatomii kolana pod kątem zabiegów chirurgicznych,
diagnostyki obrazowej oraz funkcjonowania stawu kolanowego. Kurs skierowany jest do
ortopedów, radiologów i fizjoterapeutów na co dzień zajmujących się schorzeniami stawu
kolanowego.

Podczas kursu omówiona zostanie anatomia kolana ze szczególnym uwzględnieniem
elementów mających znaczenie w kontekście nowoczesnych technik operacyjnych,
diagnostyki obrazowej i jej interpretacji.

Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
 • Umiejętność rozpoznawania anatomicznych struktur kolana w obrębie stawu rzepkowo-udowego, struktur peryferyjnych, więzadeł krzyżowych oraz łakotek
 • Orientacja w chirurgicznej topografii kolana
 • Nauka odczytywania badania obrazowego i zrozumienie podstawy ich interpretacji
 • Zrozumienie wpływu poszczególnych struktur na funkcjonowania kolana
 • Zrozumienie przesłanek anatomicznych oraz znaczenie współpracy na linii lekarz-fizjoterapeuta dla prawidłowego procesu rehabilitacji pacjentów zarówno w leczeniu zachowawczym, jak i chirurgicznym.
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników
Uroczyste powitanie, zapoznanie uczestników z zasadami BHP
BLOK I - STAW RZEPKOWO-UDOWY
Wykład: Anatomia Stawu Rzepkowo-Udowego (tkanki miękkie)
Pokaz anatomiczny na preparacie nieutrwalonym
Wykład: Anatomia Stawu Rzepkowo-Udowego (struktury kostne)
Pokaz anatomiczny na preparacie nieutrwalonym
Wykład: Diagnostyka obrazowa stawu rzepkowo udowego
Przerwa
BLOK II - STRUKTURY PERYFERYJNE
Wykład: Struktury peryferyjne stawu kolanowego (strona boczna)
Pokaz anatomiczny na preparacie nieutrwalonym
Wykład: Struktury peryferyjne stawu kolanowego (strona przyśrodkowa)
Pokaz anatomiczny na preparacie nieutrwalonym
Wykład: Struktury peryferyjne stawu kolanowego - anatomia radiologiczna, punkty referencyjne, diagnostyka
Lunch
BLOK III - WIĘZADŁA KRZYŻOWE
Wykład: Więzadło Krzyżowe Przednie: anatomia i funkcja WKP
Pokaz anatomiczny na preparacie nieutrwalonym
Wykład: Więzadło Krzyżowe Tylne: anatomia i funkcja WKT
Pokaz anatomiczny na preparacie nieutrwalonym
Wykład: Diagnostyka obrazowa stawu kolanowego: więzadła krzyżowe - diagnostyka, ocena gojenia
Przerwa
BLOK IV - ŁĄKOTKI
Wykład: Łąkotka boczna - anatomia i funkcja
Pokaz anatomiczny na preparacie nieutrwalonym
Wykład: Łąkotka przyśrodkowa - anatomia i funkcja
Pokaz anatomiczny na preparacie nieutrwalonym
Wykład: Diagnostyka obrazowa stawu kolanowego: łąkotki
Przerwa
POKAZ ANATOMICZNY LIVE - DYSKECJA STAWU KOLANOWEGO KROK PO KROKU
Podsumowanie, zakończenie kursu, wypełnienie ankiet, rozdanie dyplomów
Wykładowcy
  Dr Robert Śmigielski
  Kierownik naukowy kursu. Dr Robert Śmigielski jest chirurgiem ze specjalizacją I i II stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii, a także ekspertem w dziedzinie medycyny sportowej. Współzałożyciel Kliniki Carolina Medical Center w Warszawie. Od 2002 roku jest członkiem Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Znany ze swoich odkryć anatomicznych, nieustannie poszukuje nowych rozwiązań i dąży do doskonalenia swoich technik operacyjnych. W ubiegłym roku, aby wspomóc obecność polskich badaczy na arenie międzynarodowej i stworzyć platformę dla naukowej współpracy, założył Fundację Międzynarodowego Instytutu Badawczego "Ars Medicinalis".

  Do głównych specjalności Roberta Śmigielskiego należą anatomia i leczenie urazów kolana (zwłaszcza WKP, WKT, łąkotki i staw rzepkowoudowy), urazy ścięgniste oraz zagadnienia związane ze stawem skokowym - w szczególności ścięgnem Achillesa. Dr Śmigielski lecząc swoich pacjentów stosuje nie tylko innowacyjne techniki operacyjne, ale i nowoczesne terapie biologiczne, m.in.: płytkopochodne czynniki wzrostu (PRP) i komórki macierzyste. Na świecie znany jest ze swoich anatomicznych odkryć, które zaowocowały nowymi - bazującymi na anatomii, metodami rekonstrukcji WKP i ścięgna Achillesa. Jego odkrycia (płaski kształt więzadła krzyżowego i trójpęczkowa budowa Achillesa) to efekt setek godzin spędzonych w laboratorium anatomicznym i na sali operacyjnej.
  Dr n. med. Beata Ciszkowska - Łysoń
  Dr n.med. Beata Ciszkowska-Łysoń jest znanym na arenie międzynarodowej autorytetem w zakresie ortopedycznej diagnostyki obrazowej. Posiada specjalizację I i II st. w zakresie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej oraz specjalizacje I i II st. w zakresie Medycyny Nuklearnej. Na co dzień skupia się na diagnostyce ultrasonograficznej i rezonansie magnetycznym.

  Cały czas dąży do poszerzania swojej wiedzy i poszukuje sposobów na ulepszenie już istniejących metod diagnostycznych oraz sposobu ich interpretacji - nierzadko sama jest autorką nowych koncepcji, które spotykają się z dużym zainteresowaniem i aprobatą ze strony zarówno środowiska radiologicznego jak i ortopedycznego. Jej wykłady prezentowane są podczas licznych konferencji i sympozjów zarówno w Polsce jak i n całym świecie. Tylko w tym roku miała okazję prezentować swoje badania w Chinach, Szkocji i Austrii.
Warunki uczestnictwa
Termin: 16 marca 2019r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Koszt udziału jednej osoby: 2000 zł (zw)


Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 2 marca 2019r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez LUX MED Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 2 marca 2019r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa
Ortopeda
Fizjoterapeuta
Radiolog
Kolano
Zakończone wydarzenie