fbpx
Artroskopia kolana – łąkotki, uszkodzenia chrzęstne, rekonstrukcja ACL
Praktyczny kurs kadawerowy
Korzyści
  • Nauczysz się artroskopii kolana od zespołu najlepszych ortopedów
  • Zyskasz możliwość pracy w warunkach sali operacyjnej z wykorzystaniem narzędzi i implantów
  • Poznasz praktyczną stronę zabiegów artroskopowych
Program
Dzień 1
Rejestracja, powitanie

Marcin Domżalski
Anatomia artroskopowa stawu kolanowego

Sebastian Żabierek
Wykłady
Badanie stawu kolanowego

Krzysztof Nowak
Wskazania i zasady artroskopii kolana

Radosław Grabowski
Zasady artroskopowego leczenia uszkodzeń łąkotek

Marcin Domżalski
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego

Sebastian Żabierek
Uszkodzenia zewnątrzstawowe stawu kolanowego

Marcin Domżalski
Obiad
Zajęcia w Laboratorium
Hands on Cadaver:
- Szew łąkotek all inside, outside in
- Artroskopia - szew łąkotek
- Leczenie uszkodzeń chrzęstnych
- Artroskopia - uszkodzenia chrzęstne
- Rekonstrukcje więzadeł ACL, PCL, szew więzadła ACL
Zakończenie kursu
Wykładowcy
    prof. Marcin Domżalski
    kierownik naukowy kursu. Kierownik Kliniki Ortopedii UM w Łodzi w szpitalu im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów.
    Zespół Sporto
Warunki uczestnictwa
Termin: 12 października 2019 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 (wjazd od ul.Markowskiej 9), Warszawa
Budynek G wejście C
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Cena: 3300 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe i lunchowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 20 września r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 20 września 2019 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Ortopeda
Kolano
Zakończone wydarzenie